Realizovani projekti

Od 10. do 13. marta 2015. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole održan je četvorodnevni obrazovni program Edukacija kroz kulturu sećanja - studije Holokausta u Srbiji. Obrazovni program je organizovan od strane Centar za istraživanja religije (CIRel) Beogradske otvorene škole (BOŠ) u saradnji sa Međunarodnom školom za obrazovanje o Holokaustu Jad Vašem (International School for Holocaust Studies Yad Vashem) i uz podršku ambasade Izraela i Odbora za Jasenovac SAS SPC.

Pročitaj više

Centar za istraživanja religije Beogradske otvorene škole je od 13. do 16. maja 2014. godine organizovao četvorodnevni obrazovni program po nazivom „Edukacija kroz kulturu sećanja – studije Holokausta u Srbiji“, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, Međunarodnom školom za studije Holokausta Jad Vašem (Yad Vashem) i Odborom za Janenovac SAS SPC.

Pročitaj više

Centar za istraživanje religije, politike i društva u saradnji sa Centrom za istraživanja religije Beogradske otvorene škole organizovao je jednodnevnu radionicu-konferenciju "Verski motivisan aktivizam u regionalnim mirovnim procesima" za sveštenike, bogoslove, veroučitelje, aktiviste nevladinih organizacija kao i studente i diplomce društvenih nauka koji su uključeni ili imaju želju da se uključe u verski motivisan mirovni aktivizam. Radionica-konferencija je održana u četvrtak, 20. marta 2014. godine.

Pročitaj više

Centar za istraživanja religije je u novembru 2013. godine započeo sa realizacijom follow-up onlajn programa, koji je nastavak obrazovnog programa  „Edukacija kroz kulturu sećanja – studije holokausta u Srbiji“, održanog od 12 – 15. marta 2013. godine. Program je trajao do sredine marta 2014. godine i odvijao se na engleskom jeziku. Program je pokrenut za studente društvenih i fakulteta umetnosti Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Međunarodnom školom za obrazovanje o holokaustu Jad Vašem i Odborom za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve. CIRel nastavlja ovu saradnju kroz onlajn obrazovni program pod nazivom „Final Solution of the Jewish Problem“, za čiji je kurikulum zadužena Međunarodna škola za obrazovanje o holokaustu Jad Vašem, a za moderaciju Centar za istraživanja religije Beogradske otvorene škole.

Pročitaj više

„Interkulturni dijalog u Srbiji – most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama“

„Interkulturni dijalog u Srbiji – most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama“ je obrazovni program koji se organizuje radi prevazilaženja  diskriminacije u multietničkim i multireligijskim zajednicama. Različitosti zajednica u Srbiji često nisu tretirane na pravi način, što umanjuje osećaj zajednice za suživot i dovodi do nestabilnosti, društvene polarizacije i raspirivanja nacionalne mržnje. Kroz seminare i radionice sa mladim pripadnicima manjinskih I većinskih grupa i organizacija građanskog društva koje se bave interkulturnim dijalogom, ovaj program će podići svest o važnosti međukulturnog dijaloga, senzibilisati mlade predstavnike/ce etničkih grupa za interkulturni dijalog u skladu sa evropskim kulturnim modelima i ojačati njihove kapacitete. Polaznici I polaznice seminara će po završetku programa pisati eseje i prikaze koji će biti objavljeni na portalu za srednjoškolce Mingl. Za najaktivnije polaznike/ce će nakon održanih seminara i radionica biti organizovana letnja škola na kojoj će imati prilike da slušaju predavanja relevanthih stručnjaka, kao i da diskutuju o raznim problemima povezanim sa ovom temom. Učesnici i učesnice ovog programa će steći neophodna saznanja o mogućnostima interkulturnog dijaloga i saradnje u Srbiji i biti podstaknuti da stečena znanja i veštine primene u svojim lokalnim zajednicama.

Pročitaj više

U utorak, 12.3.2013. godine svečano je otvoren obrazovni program „Edukacija kroz kulturu sećanja – studije holokausta u Srbiji“ u prostorijama Doma vojske Srbije. Ovaj program je pokrenuo Centar za istraživanja religije (CIRel) Beogradske otvorene škole (BOŠ), u saradnji sa Međunarodnom školom za obrazovanje o holokaustu Jad Vašem i Odborom za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve.

Pročitaj više

Konferencija "Balkan i Bliski istok" je međunarodna konferencija koju je organizovao Centar za istraživanja religije Beogradske otvorene škole, u saradnji sa Odborom za Kosovo i Metohiju Svetog Arhijerejskog Sinoda Srpske pravoslavne crkve i Fakulteta bezbednosti, a povodom jubileja stogodišnjice od Prvog balkanskog rata. Konferencija je bila podeljena u dva dela, i održala se u manastiru Pećka Patrijaršija i u parohijskom domu hrama Svetog Save u Beogradu, oktobra 2012. godine.

Pročitaj više

"Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskiih odnosa na Zapadnom Balkanu" je dvogodišnji projekat koji je realizovao Centar za istraživanja religije Beogradske otvorene škole u partnerstvu sa Fondacijom Konrad Adenauer (Berlin, Nemačka), Internacionalnim multireligijskim interkulturalnim centrom – IMIC (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), Nansen dijalog centrom Osijek (Osijek, Hrvatska) i Nansen dijalog centrom Crna Gora (Podgorica, Crna Gora), i u saradnji sa Teološko-katehetskim institutom Subotičke biskupije (Subotica, Srbija). Projekat je finansirala Evropska unija.

Pročitaj više

Osnaživanje verskih i ljudskih prava za demokratsku Srbiju

Centar za istraživanja religije je u periodu od 11. decembra 2008. do 11. februara 2010. godine realizovao projekat "Osnaživanje verskih i ljudskih prava za demokratsku Srbiju" uz podršku delegacije Evropske komisije. Ovaj projekat imao je za cilj da promoviše ostvarivanje verskih prava kao nezaobilaznih među fundamentalnim ljudskim pravima, skrene pažnju javnosti na rad crkava i verskih zajednica, naročito u oblastima koje obezbeđuju direktno poštovanje i ostvarivanje ljudskih prava, kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalno osiguranje i staranje, nacionalna i etnička pripadnost, puna jednakost i učešće u kulturnom životu i dr.

Pročitaj više

Onlajn obrazovni program "Škola tolerancije"

CIRel je od 2006. godine organizovao šest onlajn obrazovnih programa pod nazivom "Škola tolerancije".

Programi su namenjeni upoznavanju polaznika iz država bivše Jugoslavije sa religijama i verskim zajednicama u svojim sredinama i mogućnostima uticaja na poboljšanje njihovih odnosa. Škole se organizuju uz upotrebu posebne metodologije učenja na daljinu, na posebno kreiranoj internet-platformi unutar koje se obavlja nastava u obliku forumskih i čet debata i blogova.

Internet u funkciji verskog obrazovanja i pomirenja u bivšoj Jugoslaviji

Centar za istraživanja religije (CIRel) je 2004. godine započeo regionalni projekat "Internet u funkciji verskog obrazovanja i pomirenja u bivšoj Jugoslaviji" i kreirao veb sajt "Vera Znanje Mir", prvi takve vrste. Ovaj projekat je podržan od holandske fondacije Pax Christi.

Cilj projekta je da religiju, koja je tradicionalni, iskonski vodič i pratilac Čovečanstva, kao i versko i kulturno nasleđe naroda bivše Jugoslavije, približi sadašnjoj publici putem najsavremenijeg sredstva informisanja i komunikacije – interneta, i na taj način ove značajne segmente savremenog društva još više uključi u proces pomirenja i izgradnje mira u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji i Crnoj Gori.

Pročitaj više

Seminar "Religije Evrope i Evropska unija"

Seminar "Religije Evrope i Evropska unija" je obrazovni program namenjen mladim političarima i predstavnicima verskih zajednica u Srbiji koji uče o značaju religije u procesima evropskih integracija. Sprovođenje seminara finansirala je Fondacija Konrad Adenauer. Cilj ovog seminara je sticanje znanja mladih srpskih političara i mladih predstavnika verskih zajednica o značaju religije u procesu evropskih integracija.

"Religije Balkana: susreti i prožimanja"

Od 2001. godine CIRel je kreirao i organizovao tri jednogodišnja regionalna obrazovna ciklusa: škola "Religije Balkana: susreti i prožimanja" i dva follow-up seminara, "Religije Balkana – dijalog i pomirenje" i "Religije Balkana – iskustva i perspektive".

Obrazovni ciklusi namenjeni su mladim ljudima iz bivše Jugoslavije, sa ciljem da im se pruže znanja o istoriji verskih zajednica na Balkanu, učenjima i aktivnostima verskih zajednica na Balkanu, graničnim pojasevima i dodirnim tačkama religija Balkana, prirodi međuetničkih i međureligijskih sukoba i stvaranju uslova za uspostavljanje dijaloga i tolerancije među verskim zajednicama, a razmatranjem i upoznavanjem religije kao duhovnog i društvenog fenomena promovišu intereligijski dijalog i kulturu suživota i tolerancije.

Pročitaj više

Religije Srbije  mreža dijaloga i saradnje

Od 2007. godine Centar za istraživanja religije je započeo poseban program fokusiran na specifičnosti verskog života Srbije, organizacijom škola "Religije Srbije – mreža dijaloga i saradnje".

Programi su namenjeni društveno aktivnim mladim ljudima iz Srbije i imaju za cilj da kroz obrazovni proces upoznaju polaznike sa društvenom ulogom religije i verskih zajednica u Srbiji, kao i značajem i karakterom međureligijskih odnosa i tolerancije u našoj zemlji. CIRel je do sada organizovao dve ovakve škole.

Poslediplomske studije

Tokom 1999, 2000. i 2001. godine, CIRel je u saradnji sa Alternativnom akademskom obrazovnom mrežom kreirao postdiplomske multidisciplinarne studije religije, namenjene postdiplomcima na studijama u Beogradu.

Pročitaj više
Vesti
Najave