ivana

Ivana Bartulović (1981), politikološkinja. Školske 2006/2007. je pohađala master program Ljudska prava i demokratija na Humboldt univerzitetu u Berlinu. Potpredsednica Centra za jačanje civilnog društva, članica upravnog odbora Centra za teološka istraživanja, članica organizacionog tima regionalne grupe Vjernici za mir, jedna od osnivačica Milosrdnog fonda Sveti Vasilije Veliki. Dugogodišnja saradnica Centra modernih veština, osnivačica i prva nacionalna predstavnica Erazmus studentske mreže Srbije. Oblasti akademskog interesovanja: ljudska i manjinska prava, filozofija religije, sociologija religije, postmodernizam; autorka više objavljenih naučnih i stručnih radova iz pomenutih oblasti. U Centru za istrazivanja religije zaposlena od januara 2009.

(e-mail: ivana.bartulovic@bos.rs)

Vojislav Stojanović (1985), školovao se u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sjedinjenim Američkim Državama. Trenutno studira religiologiju na Univerzitetu u Beogradu. Bavi se istraživanjem psihološkog odnosa fenomena nacije i religije.

(E-mail: vojislav.stojanovic@bos.rs)

Milan Sitarski (1971), diplomirao na grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1997. godine odbranivši rad o komparativnoj analizi rezultata parlamentarnih izbora u Kraljevini SHS 1920. i 1923. Od tada se bavi pitanjima vezanim za politički život i noviju istoriju Srbije i drugih balkanskih i evropskih zemalja, odnos religije i politike, političke doktrine i ideologije, političku geografiju i srodne teme. Članke o tim temama je objavljivao u više zbornika, štampanih i elektronskih medija, a gotovo svi se u elektronskoj formi mogu naći na internetu. Bio je student Beogradske otvorene škole (BOŠ, 1994-95), nastavnik istorije, saradnik BOŠ, Alternativne akademske obrazovne mreže i nekih drugih NVO, a održao je više od sto javnih predavanja, treninga i seminara širom Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana.

(e-mail: msitarski@bos.rs)

Vesti
Najave