CIRel: Edukacija kroz kulturu sećanja – studije Holokausta u Srbiji

CIRel: Edukacija kroz kulturu sećanja – studije Holokausta u Srbiji

Centar za istraživanja religije Beogradske otvorene škole je od 13. do 16. maja 2014. godine organizovao četvorodnevni obrazovni program po nazivom Edukacija kroz kulturu sećanja – studije Holokausta u Srbiji, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, Međunarodnom školom za studije Holokausta Jad Vašem (Yad Vashem) i Odborom za Janenovac SAS SPC.

Program je okupio 35 polaznika, aktuelnih i budućih predavača, sa ciljem da nadoknadi nedostatak sistemskog obrazovanja na temu Holokausta na prostoru Srbije, da pozicionira Holokaust kao javno pitanje interpretirano od strane stručnjaka i preživelih i da afirmacijom kulture sećanja na nivou obrazovanja doprinese izgradnji kulture mira. Polaznici i polaznice su stekli relevantna znanja o Holokaustu kroz predavanja eminentnih predavača sa Jad Vašema i domaćih stručnjaka, kao i kroz radionice i obilaske stratišta i memorijalnih centara sa stručnim vodičem, susrete sa preživelim zatvorenicima itd. Učesnici programa su ohrabreni da stečena znanja prenesu u sferama svog akademskog i edukativnog delovanja.

16. May 2014.
Najave