Okrugli sto na temom „Konflikti i uloga građanskog obrazovanja u upravljanju konfliktima i pomirenju“

Okrugli sto na temom „Konflikti i uloga građanskog obrazovanja u upravljanju konfliktima i pomirenju“

Predstavnica CIRel-a je u periodu od 30. marta do 1. aprila 2014. godine učestvovala u radu okruglog stola sa temom „Konflikti i uloga građanskog obrazovanja u upravljanju konfliktima i pomirenju“. Okrugli sto je bio pripremna radionica za NECE (Networking European Citizenship Education) konferenciju koja će se održati u Beču u oktobru 2014. godine. Skup je organizovala Nemačka federalna agencija za građansko obrazovanje (The German Federal Agency for Civic Education). Skup je održan u Beogradu.

12. Sep 2014.
Najave