Predstavnica CIRel-a na 9. internacionalnoj konferenciji obrazovanja o holokaustu

Predstavnica CIRel-a na 9. internacionalnoj konferenciji obrazovanja o holokaustu

Predstavnica CIRel-a učestvovala je u radu devete internacionalne konferecije o obrazovanju o Holokaustu. Ova konferencija je održana od 7-10 jula 2014. godine u Jad Vašemu (Yad Vashem) u Jerusalimu.

Cilj ove konferencije jeste da okupi preživele holokausta, naučnike, predavače i umetnike iz četiri različite generacije. Preko 400 učesnika iz 50 različitih država bavili su se obrazovnim, međugeneracijskim i multikulturalnim dijoalogom na temu kako očuvati sećanje i kako se suočiti sa poteškoćama edukacije o Holokaustu u godinama koje dolaze.

21. Nov 2014.
Najave