Učešće predstavnice CIRel-a na konferenciji "1914-2014: Lessons from History? Citizenship Education and Conflict Management "

Učešće predstavnice CIRel-a na konferenciji "1914-2014: Lessons from History? Citizenship Education and Conflict Management "

Predstavnica CIRel-a učestvovala je u radu Konferencije "1914-2014: Lessons from History? Citizenship Education and Conflict Management ", koja je održana od 16. do 18. oktobra 2014. godine u Beču (Austrija). Konferencija je organizovana od strane NECE-a (Networking European Citizenship Education). Cilj Konferencije bio je da ponudi platformu za vođenje trenutno aktuelnih pitanja građanskog obrazovanja u Evropi: Jesu li naši sadašnji obrasci razmišljanja i rasprave još uvek prikladni za nošenje s posebnim izazovima i krizama evropskih demokratija danas?

29. Dec 2014.
Najave