Predstavnica CIRel-a učestvovala na petom globalnom forumu borbe protiv antisemitizma

Predstavnica CIRel-a učestvovala na petom globalnom forumu borbe protiv antisemitizma

Peti Globalni Forum borbe protiv Antisemitizma održan je od 12. do 14. maja 2015. godine u Jerusalimu.  Cilj foruma jeste utvrđivanje stanja antisemitizma u svetu i formulisanja efektivnih formi društvenog odgovora i odgovora vlasti na problem antisemitizma.

Ove godine Globalni Forum se fokusirao na dve glavne teme:

1. Najstarija mržnja u najnovijim oblicima manifestovanja - suprotstavljanje Antisemitizmu i govoru mržnje na internetu i u socijalnim medijima.

2. Porast Antisemitizma u evropskim gradovima danas - načini odgovora

Predstavnica CIRel-a učestvovala je u sva tri dana rada Globalnog Foruma.

Galeriju slika možete videti ovde.

20. May 2015.
Najave