Ivana Bartulović

Ivana Bartulović

Ivana Bartulović (1981), politikološkinja. Školske 2006/2007. je pohađala master program Ljudska prava i demokratija na Humboldt univerzitetu u Berlinu. Potpredsednica Centra za jačanje civilnog društva, članica upravnog odbora Centra za teološka istraživanja, članica organizacionog tima regionalne grupe Vjernici za mir, jedna od osnivačica Milosrdnog fonda Sveti Vasilije Veliki. Dugogodišnja saradnica Centra modernih veština, osnivačica i prva nacionalna predstavnica Erazmus studentske mreže Srbije. Oblasti akademskog interesovanja: ljudska i manjinska prava, filozofija religije, sociologija religije, postmodernizam; autorka više objavljenih naučnih i stručnih radova iz pomenutih oblasti. U Centru za istrazivanja religije zaposlena od januara 2009.

(e-mail: ivana.bartulovic@bos.rs)

Vesti
Najave