Ostali saradnici

Milan Sitarski (1971), diplomirao na grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1997. godine odbranivši rad o komparativnoj analizi rezultata parlamentarnih izbora u Kraljevini SHS 1920. i 1923. Od tada se bavi pitanjima vezanim za politički život i noviju istoriju Srbije i drugih balkanskih i evropskih zemalja, odnos religije i politike, političke doktrine i ideologije, političku geografiju i srodne teme. Članke o tim temama je objavljivao u više zbornika, štampanih i elektronskih medija, a gotovo svi se u elektronskoj formi mogu naći na internetu. Bio je student Beogradske otvorene škole (BOŠ, 1994-95), nastavnik istorije, saradnik BOŠ, Alternativne akademske obrazovne mreže i nekih drugih NVO, a održao je više od sto javnih predavanja, treninga i seminara širom Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana.

(e-mail: msitarski@bos.rs)

Vesti
Najave