Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskiih odnosa na Zapadnom Balkanu

Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskiih odnosa na Zapadnom Balkanu

"Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskiih odnosa na Zapadnom Balkanu" je dvogodišnji projekat koji je realizovao Centar za istraživanja religije Beogradske otvorene škole u partnerstvu sa Fondacijom Konrad Adenauer (Berlin, Nemačka), Internacionalnim multireligijskim interkulturalnim centrom – IMIC (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), Nansen dijalog centrom Osijek (Osijek, Hrvatska) i Nansen dijalog centrom Crna Gora (Podgorica, Crna Gora), i u saradnji sa Teološko-katehetskim institutom Subotičke biskupije (Subotica, Srbija). Projekat je finansirala Evropska unija.

Ovaj projekat je imao za cilj da doprinese aktivnijem učešću organizacija civilnog društva u međureligijskom i međuetničkom dijalogu, kao važnom elementu međukulturnog dijaloga. Takođe, projekat je trebalo da omogući njihov širi doprinos konsolidaciji demokratije u regionu i učešće u procesu donošenja odluka, podrži i ojača umrežavanje civilnog društva sa ciljevima njegovog učešća u procesu unapređenja prava etničkih i verskih manjina, kao i uzajamne komunikacije etničkih i verskih zajednica na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

CIRel je u saradnji sa partnerima realizovao sledeće projektne aktivnosti:

  • dve regionalne škole "Religije Balkana – susreti i prožimanja" u Sarajevu i "Građansko društvo, etničke i verske zajednice Balkana - susreti i prožimanja" u Bečićima;
  • dva regionalna onlajn obrazovna programa – "Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u promociji manjinskih prava" i "Škola tolerancije: etničke i verske zajednice u savremenom društvu", obe sa početnim susretom u Beogradu;
  • dva treninga pisanja predloga za praktičnu politiku u Beogradu;
  • dve regionalne konferencije "Građansko društvo i verske zajednice za osnaživanje položaja etničkih manjina" u Osijeku i "Građansko društvo i verske zajednice za osnaživanje položaja etničkih manjina" u Subotici;
  • ažuriranje i promocija regionalnog internet portala “Vera-znanje-mir” 
  • priprema, objavljivanje i distribucija zbirke eseja.

Galeriju slika sa projekta možete pogledati ovde.

Vesti
Najave