Osnaživanje verskih i ljudskih prava za demokratsku Srbiju

Osnaživanje verskih i ljudskih prava za demokratsku Srbiju

Osnaživanje verskih i ljudskih prava za demokratsku Srbiju

Centar za istraživanja religije je u periodu od 11. decembra 2008. do 11. februara 2010. godine realizovao projekat "Osnaživanje verskih i ljudskih prava za demokratsku Srbiju" uz podršku delegacije Evropske komisije. Ovaj projekat imao je za cilj da promoviše ostvarivanje verskih prava kao nezaobilaznih među fundamentalnim ljudskim pravima, skrene pažnju javnosti na rad crkava i verskih zajednica, naročito u oblastima koje obezbeđuju direktno poštovanje i ostvarivanje ljudskih prava, kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalno osiguranje i staranje, nacionalna i etnička pripadnost, puna jednakost i učešće u kulturnom životu i dr.

Cilj projekta je takođe da promoviše zajedničke aktivnosti, inicirane od strane crkava i verskih zajednica s jedne, i aktera javnog i društvenog života Srbije s druge strane (vlasti, mediji, NVO sektor itd), koji će doprineti demokratskim reformama, kao i prevenciji i rešavanju konflikata u Srbiji.

Sadržinu projekta činile su četiri glavne aktivnosti:

  • Nacionalna konferencija „Crkve i verske zajednice i građansko društvo za osnaživanje ljudskih prava i demokratije u Srbiji – Preporuke vlastima i javnosti“ koja je sprovedena u periodu 25. - 28. Mart 2009. godine.
  • Izrada, razvoj i diseminacija kratkih predloga praktičnih politika i memoranduma praktičnih politika zasnovanih na Deklaraciji Konferencije.Onlajn kurs „Škola tolerancije: etničke i verske zajednice u promociji ljudskih prava“ za 25 polaznika iz Srbije
  • Ažuriranje i održavanje internet sajta Religije Srbije  i regionalnog internet portala Vera-Znanje-Mir 

Galeriju slika sa projekta možete pogledati ovde.

 

 

 


Vesti
Najave