Internet u funkciji verskog obrazovanja i pomirenja u bivšoj Jugoslaviji

Internet u funkciji verskog obrazovanja i pomirenja u bivšoj Jugoslaviji

Internet u funkciji verskog obrazovanja i pomirenja u bivšoj Jugoslaviji

Centar za istraživanja religije (CIRel) je 2004. godine započeo regionalni projekat "Internet u funkciji verskog obrazovanja i pomirenja u bivšoj Jugoslaviji" i kreirao veb sajt "Vera Znanje Mir", prvi takve vrste. Ovaj projekat je podržan od holandske fondacije Pax Christi.

Cilj projekta je da religiju, koja je tradicionalni, iskonski vodič i pratilac Čovečanstva, kao i versko i kulturno nasleđe naroda bivše Jugoslavije, približi sadašnjoj publici putem najsavremenijeg sredstva informisanja i komunikacije – interneta, i na taj način ove značajne segmente savremenog društva još više uključi u proces pomirenja i izgradnje mira u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji i Crnoj Gori.

Predstavljanjem i objedinjavanjem raznorodnih inicijativa za izgradnju mira i promociju međureligijskog dijaloga, veb sajt olakšava međusobnu komunikaciju različitih grupa aktivnih u ovoj oblasti (teologa, mirovnih aktivista, novinara, umetnika, nevladinih organizacija, organa vlasti koje se bave ovom tematikom, obrazovnih institucija, i sl), koje su na ovom prostoru brojne, ali su uglavnom jedne drugoj nedovoljno poznate, u isto vreme koristeći prednost međusobnog jezičkog razumevanja u najvećem delu regiona.Portal sadrži veći broj baza podataka o mirovnim nevladinim i međunarodnim organizacijama, državnim institucijama, religijskim medijima, zatim popis međunarodnih ugovora, zakona i ostalih međunarodnih i nacionalnih pravnih akata koji se tiču slobode veroispovesti, kao i veliku bazu tekstova, analiza i politika u ovim oblastima.

Vesti
Najave