Prva faza projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji"

 Prva faza projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji" realizovana je 2012. godine. Cilj projekta je podizanje kvaliteta visokog obrazovanja kroz sprečavanje korupcije na fakultetima i univerzitetima u Srbiji. Ovaj cilj se sprovodi pre svega kroz primenu studentskih prava i dužnosti i uz stalni nadzor nad radom univerziteta.

U prvoj fazi projekta, CDE je osnaživao studentske predstavnike za samostalno istraživanje korupcije u visokom obrazovanju. Ovo je sprovedeno kroz sledeće aktivnosti:

- Panel diskusija „Antikorupcijski aktivizam i studentska participacija u visokom obrazovanju“ održana 29. i 30. marta 2012. godine

Treninzi za studentske predstavnike u četiri univerzitetska centra u Srbiji 

- Istraživanje o percepciji korupcije među studentima u četiri univerzitetska centra u Srbiji.

- Konferencija "Smak univerziteta" tokom koje su predstavljeni rezultati istraživanja.

Vesti