08. Jul 2013.

Poseta predstavnika Joaneum instituta i predstvaljanje projekta

Predstavnici Istraživačkog instituta Joaneum (Joanneum Research) iz Graca, Andreas Turek i Dorijan Frieden, zajedno sa kolegom iz Programa UN-a za razvoj (UNDP) iz Hrvatske, posetili su Beograsku otvorenu školu 3. jula 2013. Cilj posete bio je predstavljanje projekta BETTER (Bringing Europe and Third countries closer together through renewable Energies), koji ima za cilj unapređenje upotrebe obnovljivih izvora energije.

Predstavljanju projekta prisustvovali su partneri i saradnici Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole iz organizacija civilnog društva koje se bave enegetskom politikom, Stalne konferencije gradova i opština, kao i predstavnik Fondacije Fridrih Ebert, koja podržava inicijativu ReEnergija.

Nakon predstavljanja projekta razgovaralo se o potencijalima obnovljivih izvora energije i mogućim scenarijima, te ulozi i značaju mehanizama saradnje svih zainteresovanih strana. Poseban deo diskusije bio je posvećen barijerama, ali i mogućnosti proširenja upotrebe OIE u Srbiji. Kraj sastanka bio je posvećen razmeni ideja o mogućoj saradnji i uključenju u projekat. 

Istraživački institut Joaneum, se više od 30 godina bavi istraživanjem na međunarodnom nivou u oblasti profesionalnih inovacija i tehnologija, i ima ključnu ulogu u razvoju tehnologije i transfera znanja u Štajerskoj. On aktivno sarađuje sa poslovnim sektorom, industrijom i javnim sektorom i tako generiše inovacije i vrši orijentisana istraživanja koja imaju za cilj razvoj projekata usmerenih ka promociji transfera tehnologija.

 

Prezentaciju BETTER projekta (Bringing Europe and Third countries closer together through renewable Energies) možete preuzeti OVDE.

Vesti