Održana konferencija Pakt za mlade- Jačanje partnerstava za podsticanje zapošljivosti i socijalnog uključivanja mladih

Održana konferencija Pakt za mlade- Jačanje partnerstava za podsticanje zapošljivosti i socijalnog uključivanja mladih

Povodom promocije i upoznavanja zainteresovanih strana i javnosti sa Evropskim paktom za mlade u Srbiji, Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerom, Smart kolektivom, a uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, organizovala je konferenciju pod nazivom „PAKT ZA MLADE“, 19. septembra 2016. godine u Domu omladine u Beogradu. U cilju suzbijanja visoke nezaposlenosti mladih u Evropi, Evropski omladinski forum pokrenuo je svojsvrsnu platformu za zagovaranje kvalitetnih praksi za mlade na evropskom nivou, kako bi se sprečila zlouppotreba ove forme radnog angažovanja i sticanja radnog iskustva- S druge strane, Evropska mreža za društveno odgovorno poslovanje (CSR Europe) inicirala je Evropski pakt za mlade, čija je ideja da okupi predstavnike mladih, biznis sektora, obrazovne institucije, socijalne partnere, odnosno celokupnu poslovnu zajednicu, kako bi svi zajedno razvili i učvrstili partnerstva u podršci prilikom zapošljavanja i socijalnog uključivanja mladih.

Konferenciju su otvorili Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i, ispred organizatora, Ivan Sekulović, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Nenad Ivanišević je naglasio da je povećanje zaposlenosti mladih u vrhu agende Vlade Republike Srbije, dok je Ivan Sekulović istakao da ova konferencija predstavlja nastavak aktivnosti Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva usmerenih ka unapređenju položaja mladih na tržištu rada i njihovom socijalnom uključivanju i deo je Nacionalnog dijaloga za podsticanje zapošljavanja mladih u Srbiji.

Učesnicima konferencije obratile su se Celia Moore, članica Upravnog odbora CSR Europe i Lora Lyubenova, članica Upravnog odbora, European Youth Forum, koje su ukazale na značaj ovakvog vida partnerstva za zapošljavanje mladih, a podršku da se ova inicijativa prenese u Srbiju iskazale su Dragica Ivanović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) i Marija Bulat iz Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS). Bojan Velev vodio je poslednju sesiju Boljim prilikama za sticanje radnog iskustva do veće zapošljivosti mladihTokom sesije prikazana je prezentacija Beogradske otvorene škole- U potrazi za kvalitetnim radnim praksama. Takođe,  predstavljeni su programi stručnog osposobljavanja mladih koji se sprovode u susednim državama, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Posebna pažnja je posvećena programima koji mladima omogućavaju kontakt sa privredom, kako za vreme, tako i posle procesa obrazovanja. 

23. Sep 2016.