Centar za vođenje karijere i savetovanje (CGCC)

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Jelena Manić, koordinatorka Centra 
tel:     +381 11 30 61 341
faks:  +381 11 36 13 112
imejl:  jmanic@bos.rs
          cgcc@bos.rs

 

Bojan Velev, koordinator projekata

tel:     +381 11 30 61 341
faks:  +381 11 36 13 112
imejl:  bojan.velev@bos.rs

 

Tamara Kljajić, savetnica za karijeru
tel:     +381 11 30 61 341
faks:  +381 11 36 13 112
imejl:  tamara.kljajic@bos.rs

Vesti