WEBWORK (WEstern Balkan youth WORK(s) for youth Employability)

Projekat WEBWORK (WEstern Balkan youth WORK(s) for youth Employability) predstavlja regionalnu inicijativu za zajednički pristup u cilju povećanja šanse za zaposlenje mladih. Projekat sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa još pet partnerskih organizacija iz regiona.

Glavni cilj ovog projekta je da pomogne mladima iz regiona Zapadnog Balkana (ZB) da se lakše prilagode čestim promenama koje se dešavanju na tržištu rada. Tokom 2016. i 2017. godine biće sproveden niz aktivnosti koje imaju za cilj da poboljšaju kvalitet rada sa mladima, osnaže razvoj programa neformalnog obrazovanja, kao i da promovišu saradnju između državnih institucija, poslovnog sektora i omladinskih organizacija, a sve u cilju povećanja zapošljivosti mladih.

Zagovaranje za unapređenje kvaliteta u oblasti karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji – KViS na BIS II

Projekat KViS na BIS II ima za cilj podršku unapređenju zapošljivosti mladih i celoživotnog učenja kroz unapređenje održivosti i kvaliteta sistema karijernog vođenja i savetovanja.

U cilju obezbeđivanja kontinuirane koordinacije i razvoja politika celoživotnog karijernog vođenja, BOŠ će nastaviti da zagovara za unapređenje kvaliteta u oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Tokom 2016. godine, BOŠ tim će kroz promotivne aktivnosti i rad ekspertske radne grupe zagovarati za usvajanje podzakonskih akata koji će regulisati standarde za sprovođenje programa KviS-a neophodnih za unapređenje kvaliteta rada praktičara u ovoj oblasti. BOŠ će nastaviti sa okupljanjem relevantnih aktera i sa podsticanjem međusektorske saradnje kako bi doprineo obezbeđivanju svih preduslova za usvajanje novog akcionog plana.

Projekat će biti realizovan od 7. aprila do 30. novembra 2016. godina uz podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji.

MUSTRA IV - Model usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada – Promocija perspektivnih obrazovnih profila u stručnim školama

BOŠ je kroz svoje brojne prethodne projekte izgradio stabilnu mrežu srednjih (stručnih) škola iz čitave Srbije sa kojima sarađuje. U aktivnoj komunikaciji sa njima, kao i sa školskim uprava i samim Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u odnosu na potrebe i planove škola, BOŠ usmerava i razvija svoje projekte. Projekat MUSTRA IV nastoji da doprinese unapređenju znanja i povećanja zainteresovanosti učenika (i njihovih roditelja) završnih razreda osnovnih škkola u Kruševci i Užicu za perspektivne obrazovne profile u srednjim stručnim školama za kojima postoji realna potreba na tržištu rada, a kroz promotivnu kampanju.

PRAKSAM II – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse

Beogradska otvorena škola kroz projekat „PRAKSAM II“ nastavlja da pruža podršku unapređenju zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Srbiji stvaranjem mogućnosti za sticanje radnog iskustva i povezivanje sa svetom rada.

BOŠ će najpre objaviti konkurs za privredne subjekte koji žele da uzmu učešće u projektu kao praksodavci i potencijalni poslodavci. Nakon selekcije privrednih subjekata koji će učestvovati u projektu, sprovešće se analiza potreba unutar društava na osnovu koje će se definisati praktikantske pozicije. BOŠ će zatim putem javnog konkursa regrutovati 24 mladih praktikanata koji će dobiti priliku da obave četvoromesečnu praksu u privrednim društvima koja uspešno posluju u Srbiji.

karijerni_profili

BOŠ Karijera

BOŠ Karijera je prvi besplatni onlajn sistem u Srbiji za pomoć mladima pri samostalnom i promišljenom odabiru karijere. Posle jednostavne registracije, korisniku se omogućava da uradi tri onlajn testa, pretraži bazu zanimanja i bazu fakulteta i viših škola, kreira svoj lični karijerni profil (akcioni plan razvoja karijere), a potom i da izradi svoj CV uz pomoć CV Bildera. Korisnik koji ne želi da se registruje, može da pretražuje bazu zanimanja i fakulteta i viših škola, ali ne može da uradi testove, kreira svoj profil i CV. CV Bilder je potpuno besplatni onlajn servis za kreiranje CV-a. Bilder korisniku nudi opcije promene redosleda kategorija, dodavanja različitih rubrika, odabira jezika na kome će biti sam formular, kao i odabir teme – boja i formata. Po svim ovim opcijama, kao i po uputstvima za pisanje CV-a koja su sadržana u samom formularu, naš Bilder predstavlja jedinstveni i kreativni servis namenjen prvenstveno mladima bez mnogo radnog iskustva. Probajte ga! 

Vesti