Partneri

Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole postoji od 2004. godine, te je tako prva institucija u zemlji koja je prepoznala značaj ove teme. Projekte realizujemo u saradnji sa vodećim stručnjacima u oblasti karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji i inostranstvu, kao i sa timom trenera sa dugogodišnjim trenerskim iskustvom u oblasti planiranja karijere, aktivnog traženja posla, vršnjačke edukacije, komunikacije, timskog rada, upotrebe IKT-a u planiranju karijere itd.

Vesti