CGCC Tim


Jelena Manić Radoičić, koordinatorka Centra 
imejl: jmanic@bos.rs

Rođena 1982. u Nišu. Doktorantkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Koordinira projekte koji se bave obrazovanjem, zapošljavanjem i mladima, a aktivna je i kao trener u oblasti planiranja karijere i aktivnog traženja posla. Autorka i urednica portala karijera.bos.rs.

 

 

 

Bojana Jevtović, koordinatorka projekata 
imejl: bojana.jevtovic@bos.rs

Rođena 1984. u Čačku, Srbija. Studije Politikologije za evropske integracije završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ima višegodišnje iskustvo u rukovođenju projektima u cilju osnaživanja  mladih i predstavnika ranjivih grupa, uključujući rad na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva, promociji neformalnog obrazovanja kao i rad na razvoju politika u Srbiji.

 


Bojan Velev, koordinator projekata
imejl: bojan.velev@bos.rs

Rođen 1984. u Dimitrovgradu. Osnovne studije Poliltikologije zavšio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a master studije Javne uprave i analize javnih politika na Fakultetu za menadžment i javnu upravu Univerziteta Tvente u Holandiji. Kroz rad u nevladinom sektoru stekao veliko iskustvo u osmišljavanju i sprovođenju projekata u oblasti socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva.

 

photo of Jelena Manić

Tamara Kljajić, asistentkinja na projektima / savetnica za karijeru
imejl: tamara.kljajic@bos.rs

Rođena 1987. godine u Kovinu. Apsolventkinja psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na smeru Psihologija rada. Polaznica je REBT edukacije iz psihoterapije. Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti psihologije i karijernog vođenja i savetovanja. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa osetljivim grupama. 

 


Aleksandra Đurović, istraživač                                                             imejl: aleksandra.djurovic@bos.rs

Rođena 1990. godine u Čačku. Master studije psihologije završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se istraživačkim radom u oblasti psihologije obrazovanja.

 

Tim Centra za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole čine i brojni spoljni saradnici, stručnjaci iz raznih institucija koje se bave obrazovanjem i zapošljavanjem. Neki od njih su:

Iva Fila Ivanov, diplomirana socijalna radnica.

Mr Milena Nikolić, magistar psihologije, dugogodišnja BOŠ-ova savetnica za karijeru.

Dr Iskra Maksimović, docentkinja na FEFA, ekspertkinja za reformu stručnog obrazovanja i karijerno vođenje i savetovanje, koordinatorka autorskog tima za izradu Strategije karijernog vođenja i savetovanja.

Jadranka Dimov, diplomirani psiholog, ekspertkinja za karijerno vođenje i savetovanje, koautorka Strategije karijernog vođenja i savetovanja. 

Tijana Maksimović, diplomirani filolog za Italijanski jezik i književnost, prevodilac knjige „Osnovni elementi karijernog savetovanja – procesi i tehnike“.

Dragana Vlaškalić, diplomirani filolog za Italijanski jezik i književnost.

Maja Ćurić, asistentkinja na departmanu za psihologiju Fakulteta za medija i komunikacije i doktorantkinja psihologije rada na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Vladeta Milin, pedagog i istraživač u Institutu za pedagoška istraživanja.

Vesti