Diskusioni forum o kvalitetnim stručnim praksama u Užicu

Diskusioni forum o kvalitetnim stručnim praksama u Užicu

U prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Užicu, 15. novembra je održan diskusioni forum pod nazivom „U potrazi za kvalitetnim stručnim praksama – promocija, izazovi sprovođenja i perspektive“. Dvočasovna diskusija bila je posvećena pitanju uključenosti mladih na tržište rada, bitnom pitanju promocije stručne prakse kao dobre šanse za mlade, obrazovne institucije i poslodavce.

Bilo je reči i o nedostatku zajedničkog razumevanja kvaliteta profesionalne prakse kao dela programa srednjeg stručnog obrazovanja, što se navodi kao jedan od bitnih izazova za uvođenje dualnog principa. Naime, razgovorom o kvalitetnim stručnim praksama i uključivanjem informacija o sprovođenju programa praksi u okviru planova promocije određenih (perspektivnih) obrazovnih profila, omogućava se kreiranje potpune i adekvatne slike o tome kako izgledaju radna mesta u okviru pojedinih zanimanja. Na ovaj način može da se utiče na eliminisanje predrasuda o obrazovnim profilima za koje ne postoji veliko interesovanje učenika (da su pojedina zanimanja povezana sa radom u neadekvatnim uslovima, nemogućnostima usavršavanja i slično), a ujedno se i poboljšava imidž praksi kao najučinkovitijeg mehanizma za unapređivanje zapošljivosti.

U tom kontekstu, bio je predstavljen i „Priručnik za promociju obrazovnih profila srednjih škola“ koji je izradila Beogradska otvorena škola, a koji može da bude dodatni instrument školama za unapređivanje planova i načina promocije, naročito u pogledu korišćenja interneta u te svrhe.

Svoj značajan doprinos događaju dala je i Unija poslodavaca Srbije, čiji je predstavnike predstavio glavne nalaze njihovog istraživanja koje je imalo za cilj da prepozna sve ključne izazove u organizovanju prakse za mlade (iz ugla mladih i poslodavaca), kao i „Vodič za stručnu praksu“ koji je izrađen u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Prezentaciju o inovativnom modelu organizovanja i sprovođenja učeničkih praksi održao je i direktor Tehničke škole Užice Dragan Tucaković. Upućivanje i praćenje učenika na praksama u različitim firmama i na različitim pozicijama predstavljeno je kroz metodologiju „hodograma“, koja podrazumeva način rada koji se za sada pilotira u srednjoj školi.

Događaj je okupio predstavnike srednjih i viših škola, gradske uprave, kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, NSZ-a, regionalne privredne komore i razvojne agencije Zlatibor, predstavnici poslodavaca, lokalnih udruženja, centra za informisanje i profesionalno savetovanje, kao i lokalnih medija.

Diskusioni forum je održan u sklopu projekta MUSTRA IV koji podržava Slodar Suisse – Kancelarija u Srbiji

16. Nov 2016.