Bolja javna uprava kroz program radnih praksi

Bolja javna uprava kroz program radnih praksi

"Bolja javna uprava kroz program radnih praksi" je projekat koji se bavi kreiranjem i sprovođenjem posebnog programa radnih praksi namenjenog državnim institucijama u Srbiji kojima su u domenu sektori od velikog značaja za preduzetništvo.

Tokom projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“ će, kroz saradnju sa odabranim državnim institucijama, biti formulisane pozicije za praksu i profili poželjnih praktikanta, zatim regrutovati i odabrati 15 mladih profesionalaca koji mogu da unaprede rad pojedinih sektora unutar državne uprave, praktikanti povezati sa 15 mentora i postaviti u 9 institucija Vlade Republike Srbije sa kojima sarađuje BEP. Odabrani kandidati će obavljati plaćenu praksu u trajanju od 6 meseci. BOŠ će mladim učesnicima projekta obezbediti i dodatnu obuku, karijerno savetovanje, kao i mogućnost za profesionalno povezivanje i umrežavanje.

Praktikanti će biti mladi koji poseduju sledeće karakteristike:

  • Mladi profesionalci / diplomci osnovnih i master studija na akreditovanim univerzitetima koji poseduju znanja iz oblasti ekonomije, prava, organizacionih nauka, menadžmenta, ili političkih nauka
  • Zainteresovani za profesionalnu karijeru u javnoj upravi
  • Imaju osnovno razumevanje procesa evropskih integracija
  • Imaju napredni nivo kompjuterske pismenosti. 

Prednosti učestvovanja u ovom programu su višestruke. Institucije  koje uzmu učešća u programu će, bez dodatnog opterećenja za budžet Republike Srbije, dobiti pojačanje u vidu mladih kompetentnih profesionalaca. S druge strane, program će praktikantima, pored naknade za rad, ponuditi i značajnu mogućnost da steknu radno iskustvo u državnoj upravi, unaprede svoje veštine u raznim oblastima, i dobiju usluge karijernog savetovanja.

Projekat će biti realizovan u periodu decembar 2012 – novembar 2013 uz podršku USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja.

 


Vesti