Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije

Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj ovog projekta je konceptualizacija i razvoj društvenih kompetencija pri osposobljavanju u svrhu obrazovanja odraslih, profesionalnog razvoja i izrade školskih kurikuluma, a sve to kroz kreiranje specijalnih kompjuterskih igara i vežbi.

Kroz projekat će biti kreiran set interaktivnih 3D simulacija za razvoj društvenih kompetencija i kreativnosti na jezicima partnera na projektu (engleski, bugarski, nemački, holandski, turski, litvanski i srpski) u tri moda (korisničke opcije):

  • Opcija za jednog igrača (Single-player mode) - da omogući korisnicima da iskuse pripremljeni scenario za razvoj društvenih kompetencija
  • Opcija „Machine mode“
  • Opcija za više igrača (Multiplayer mode) - omogućava da nekoliko korisnika bude simultano uključeno u odigravanje uloga unutar scenarija za razvoj društvenih kompetencija (istraživanje razlika, konflikata i iznalaženje rešenja)

Beogradska otvorena škola učestvuje u realizaciji nekoliko radnih paketa (Menadžment, Istraživanje i analiza, Kreiranje kurikuluma, Interaktivne igre) i biće vodeći partner na radnom paketu „Procena korisničkog iskustva i probno korišćenje“ tokom kog će biti testiran i pilotiran kompletan set interaktivnih 3D simulacija za razvoj društvenih kompetencija i kreativnosti dizajniranih u okviru ovog projekta.

Više infomarcija o projektu možete pronaći na zvaničnoj stranici projekta Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije.

Projekat finansira Evropska komisija kroz Program za celoživotno učenje.

Vesti