Karijerna brošura za buduće srednjoškolce sa područja međuopštinske saradnje Zrenjanin i Kikinda

Karijerna brošura za buduće srednjoškolce sa područja međuopštinske saradnje Zrenjanin i Kikinda je kreirana u dve verzije:

  • Interaktivna verzija, za čije je pravilno i neometano koriščenje potrebno da posedujete sledeći softver: 

  • Osnovna verzija, za čije čitanje je potrebna bilo koja verzija Adobe reader-a

Karijerna brošura za buduće srednjoškolce sa područja međuopštinske saradnje Zrenjanin i Kikinda - interaktivna verzija

Karijerna brošura za buduće srednjoškolce sa područja međuopštinske saradnje Zrenjanin i Kikinda - osnovna verzija

Vesti