e-Karijera, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, 2011-2012.

e-Karijera, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, 2011-2012.

Projekat e-Karijera bavio se problemom nezaposlenosti i nedovoljne zapošljivosti mladih, kao i nedostatkom usluga karijernog vođenja za mlade u Srbiji. Imao je zadatak da da doprinos povećanju zapošljivosti mladih, unapredi sistem karijernog informisanja i savetovanja u Srbiji i osposobi kancelarije za mlade (KZM) za pružanje usluga karijernog informisanja uz veštu upotrebu inovativnih tehnologija.

Projekat E-Karijera je formirao i ojačao mrežu vršnjačkih edukatora za karijerno informisanje u 11 lokalnih kancelarija za mlade, sada obučenih da pružaju informacije, podršku i usmerenje mladima u vezi sa planiranjem karijere. Tokom projekta bio je održan jedan trodnevni trening za aktiviste – volontere kancelarija za mlade uzrasta od 17 do 24 godine iz opština Obrenovac, Savski venac (Beograd), Bela Palanka, Novi Pazar, Kikinda, Ruma, Blace, Zrenjanin, Kragujevac, Vrnjačka Banja i Palilula (Niš), od 23. do 25. novembra 2011. Nakon treninga obučeni aktivisti su održali po jednu vršnjačku edukaciju za 20tak mladih iz njihovih opština.

Projekat E-Karijera  je, takođe, omogućio svim mladima u Srbiji da koriste jedinstveni onlajn sistem za planiranje karijere, BOŠ Karijerakoji sada osim testova ličnosti, interesovanja i veština, informacija o fakultetima i zanimanjima, onlajn CV-a, sadrži i sistem za automatsko dostavljanje vesti o programima neformalnog obrazovanja i usavršavanja prilagođenih interesovanjima svakog pojedinačnog korisnika.

Ciljevi ovog projekta su bili:

  • Unapređenje programa neformalnog obrazovanja za obuku vršnjačkih edukatora za karijerno informisanje
  • Formiranje mreže obrazovanih i osnaženih vršnjačkih edukatora za karijerno informisanje pri lokalnim kancelarijama za mlade
  • Unapređenje tehničkih i kadrovskih kapaciteta kancelarija za mlade i promocija njihove uloge u procesu karijernog informisanja mladih
  • Proširenje znanja i veština mladih za aktivno traženje posla, informisanje o mogućnostima obrazovanja i upoznavanja sebe i donošenja odluka o karijeri.
  • Ostvarena komunikacija mladih sa predstavnicima zanimanja kojima bi želeli da se bave i povećana dostupnost informacija o popularnim zanimanjima.
  • Unapređenje onlajn sistema karijernog informisanja mladih o mogućnostima za formalno i neformalno obrazovanje i profesionalno usavršavanje.
  • Unapređenje sistema karijernog savetovanja mladih kroz upotrebu novih medija i onlajn komunikacije mladih sa stručnjacima.
  • Povećana informisanost mladih o ključnim elementima za planiranje, građenje karijere i aktivno traženje posla.
  • Povećana efikasnost, vidljivost i produktivnost sistema karijernog informisanja mladih.

Projekat je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Vesti