MUSTRA - dijalogom do modela usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada

MUSTRA - dijalogom do modela usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada

Beogradska otvorena škola je ovim projektom nastojala da dâ doprinos prevazilaženju izazova povezanih sa neusklađenošću sistema obrazovanja i tržišta rada, kako bi se mladima u Srbiji pružila mogućnost da lakše nađu prvi posao po završetku formalnog obrazovanja.

Plan projektnih aktivnosti bio je zasnovan na posebno prilagođenoj metodologiji dijaloga između zainteresovanih strana u oblasti usaglašavanja potreba tržišta rada i sistema obrazovanja, posebno srednjeg stručnog obrazovanja. Metodologija dijaloga je izrađena na osnovu dva pristupa zastupljena u drugim evropskim državama i podržanim od strane EU i Saveta Evrope: strukturni dijalog i konsultativni proces.

Vesti