VETLED - Stručne škole kao lideri lokalnog ekonomskog razvoja

VETLED - Stručne škole kao lideri lokalnog ekonomskog razvoja

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese lokalnom ekonomskom razvoju i povećanju zapošljivosti mladih, unapređenju efektivne saradnje partnera i zainteresovanih strana u oblasti obrazovanja, privrede i omladinske politike. Projekat nastoji da unapredi dijalog između preduzeća i stručnih škola u Prijepolju, Vranju i Subotici, kao i kapacitete škola da privuku više učenika i doprinesu ponudi radne snage u skladu sa potrebama lokalne i regionalne privrede, i efikasnije pripreme mlade za upravljanje karijerom i zapošljavanje. Predviđene projektne akivnosti uključuju treninge, izradu i primenu marketinških planova, konsultativne sastanke i radionice sa predstavnicima škola, kancelarija za mlade, poslodavaca i privrednika, izradu analize za bolje usaglašavanje potreba tržišta rada i obrazovne ponude, organizovanje radionica za razvoj karijere i informisanje mladih, promotivne događaje i aktivnosti, itd.

 

Projekat nastoji da podigne kapacitete stručnih škola koje mogu direktno da utiču na obuku radne snage za one oblasti industrije koje nose potencijal za lokalni ekonomski razvoj, kao što su industrija nameštaja i obuće u Vranju,  plasman lokalnih proizvoda u Prijepolju, kao i agrobiznis i prehrambena industrija u Subotici. Stoga su kao primarni korisnici projekta identifikovane Ekonomsko-trgovinska škola Prijepolje, Hemijsko tehnološka škola u Vranju i Hemijsko tehnološka škola u Subotici, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i poslodavci iz navedenih gradova/opštine, kao i lokalne kancelarije za mlade.

Implementacija projekta će trajati do novembra 2014. godine uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.

 

Vesti