MUSTRA – Model usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada – Razvoj praktično političkog okvira za unapređenje praksi i završnih ispita u srednjim stručnim školama

MUSTRA – Model usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada – Razvoj praktično političkog okvira za unapređenje praksi i završnih ispita u srednjim stručnim školama

Opšti cilj projekta je doprinos prevazilaženju neusklađenosti sistema obrazovanja i tržišta rada u Srbiji kroz podizanje svesti o značaju unapređenja saradnje stručnih škola i poslodavaca.

Ovaj projekat prepoznaje tri glavna problema koja utiču na visoku nezaposlenost mladih u Srbiji: Neusklađenost ponude obrazovanja i potreba tržišta rada; Nedovoljnu saradnju prosvete i poslodavaca; Sistemsku neuređenost saradnje poslodavaca i srednjih stručnih škola u pogledu organizacije prakse u srednjem obrazovanju i završnih ispita u reformisanim profilima stručnog obrazovanja.

Projektom su predviđene sledeće aktivnosti: Analiza završnih ispita (stručnih matura) iz ugla sistema obrazovanja i poslodavaca; objavljivanje konkursa i selekcija praktikanta za sprovođenje analize i prikupljanje podataka; priprema i mapiranje zainteresovanih strana; konsultativni sastanci na regionalnom nivou; kreiranje sažetog predloga politike i predstavljanje dokumenta donosiocima odluka i stručnoj javnosti na Diskusionom forumu.

Projekat realizuje Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole od 1. maja do 30. novembra 2014. godine. Realizaciju aktivnosti podržava Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji. Sprovođenju projektnih aktivnosti doprineće saradnja sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao i sa Unijom poslodavaca Srbije.

Vesti