Karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama u Srbiji – snimak stanja i naredni koraci

Karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama u Srbiji – snimak stanja i naredni koraci

Opšti cilj projekta je dalji razvoj sistema karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama radi povećanja zapošljivosti mladih u Srbiji.

Razvoj karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Srbiji identifikovan je kao praznina u celokupnom razvoju sistema karijernog vođenja i savetovanja kod nas, uprkos brojnim projektima realizovanim u ovoj oblasti. Sa ciljem da se odgovori na pitanje o tačnom stepenu zastupljenosti karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Srbiji BOŠ će organizovati Istraživanje o karijernom vođenju i savetovanju u srednjim školama u Srbiji. Istraživanje će se sprovesti putem anketa, kao i kroz jednodnevnu radionicu-fokus grupu. Nakon prikupljanja i obrade  podataka dobijenih istraživanjem BOŠ tim će kreirati sažeti predlog praktične politike Karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama u Srbiji – snimak stanja i naredni koraci kako bi se predstavila što preciznija slika stanja. Ovaj dokument će biti predstavljen stručnoj i široj zainteresovanoj javnosti na Završnoj konferenciji u Beogradu. 

Projekat realizuje Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole od 1. juna do 30. novembra 2014. godine. Realizaciju aktivnosti podržava Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji.

Vesti