Ka boljim praktičnim politikama za kvalitetne programe praksi

Ka boljim praktičnim politikama za kvalitetne programe praksi

Ka boljim praktičnim politikama za kvalitetne programe praksi

Kroz projekat „Ka boljim praktičnim politikama za kvalitetne programe praksi“ Beogradska otvorena škola nastoji da doprinese smanjenju nezaposlenosti mladih u Srbiji unapređenjem regulatornog okvira za realizaciju programa praksi. Uspostavljanje regulatornog okvira i procedura za kvalitetnu realizaciju programa praksi u skladu je sa reformama sistema obrazovanja koje imaju za cilj usklađivanje obrazovanja i tržišta rada kroz unapređenje praktičnih veština mladih ljudi.

Takođe, promocijiom koncepta kvalitetnih praksi među mladima, ali i među poslodavcima, poboljšava se imidž praksi kao ssvojsvrsnog instrumenta za unapređenje zapošljivosti mladih.

BOŠ tim će se kroz ovaj projekat baviti analizom praktične politike u vezi sa regulatornim okvirom za realizaciju praksi. Takođe, kroz projekat će se podsticati dijalog između donosioca odluka u oblasti donošenja zakona o radu i obrazovanju kako bi se postigla saglasnost o neophodnosti usklađivanja procedura u vezi sa organizovanjem praksi u Srbiji sa važećim EU standardima za kvalitetne prakse. Dodatno će se informisati poslodavci o standardima kvaliteta za organizovanje i realizovanje programa praksi, kao i mladi o svojim pravama, obavezama i položaju na tržištu rada. 

Projekat će se realizovati tokom 2016. godine u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i sa Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarijom u Srbiji.

Vesti