16. Jul 2012.

Nastavak aktivnosti na projektu SA4EU2

Projekat „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” koji realizuju Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije od novembra 2010. godine produžen je na još četiri meseca i trajaće do oktobra 2012.

U sklopu projektovanih aktivnosti realizovan je novi ciklus obuke na obrazovnom programu "Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU" u periodu 9 – 12. jula 2012. godine.

Program obuke prošlo je 28 polaznica i polaznika zaposlenih  u organima centralne uprave, lokalnih samoupravama, Izvršnog veća AP Vojvodine i drugim javnim institucijama, a  koji  su u svojim svakodnevnim poslovima uključeni u proces upravljanja projektim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU i lokalni socio-ekonomski u procesu evropskih integracija Republike Srbije.

Naredni ciklus obuke biće organizovan od 27 - 30. avgusta 2012.

Vesti