31. Aug 2012.

Završen dvogodišnji ciklus obuke na projektu SA4EU2

Projekat „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” koji realizuju Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije od novembra 2010. godine produžen je na još četiri meseca i trajaće do oktobra 2012.

U sklopu projektovanih aktivnosti realizovan je poslednji ciklus obuke na obrazovnom programu "Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU" u periodu 27 – 30. avgusta 2012. godine.

Program obuke prošlo je 29 polaznica i polaznika zaposlenih  u organima centralne uprave, lokalnih samoupravama, Izvršnog veća AP Vojvodine i drugim javnim institucijama, a  koji  su u svojim svakodnevnim poslovima uključeni u proces upravljanja projektim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU i lokalni socio-ekonomski u procesu evropskih integracija Republike Srbije.

Realizacijom ovog obrazovnog programa završen je dvogodišnji ciklus obuke na projektu.

Vesti