23. POGLAVLJE – Pravosuđe i osnovna prava

 

Evropski standardi u ovom poglavlju odnose se na jačanje nezavisnosti, nepristranosti i profesionalnosti u pravosuđu, sprovođenje mera prevencije i borbe protiv korupcije, te očuvanje visokih standarda zaštite ljudskih prava i prava manjina.

U Evropskoj uniji je, uočavanjem važnosti postojanja nezavisnog i efikasnog pravosuđa, definisan niz preporuka za ostvarivanje nepristrasnosti, integriteta i visokih standarda sudstva. One su sadržane u 23. poglavlju pod nazivom Pravosuđe i osnovna prava. Osnovni cilj realizacije ovih preporuka je smanjenje broja nerešenih predmeta, ubrzanje vremena postupanja, jačanje pravne sigurnosti građana, osiguranje pristupa pravosuđu i poboljšanje funkcionalne organizacije u pogledu trajanja postupka. Reforma pravosuđa podrazumeva donošenje i efikasnu primenu zakona koji se odnose na funkcionisanje pravosuđa i utvrđuje kriterijume za rad sudija, pravila njihovog obaveznog obrazovanja, uvođenje sudske inspekcije, ocenjivanje njihovog rada i slično.

Takođe, smanjenje korupcije je preduslov stabilnosti demokratskog društva i vladavine prava. Da bi se taj cilj mogao ostvariti, Evropska unija propisuje ne samo čvrst zakonodavni okvir, nego i institucije sposobne da sprovedu doslednu politiku prevencije i suzbijanja korupcije. Prilagođavanje države kandidata podrazumeva stvaranje nacionalnog programa borbe protiv korupcije koji će sadržati konkretne mere. Povelja o osnovnim pravima Evropske unije obuhvata civilna, politička, ekonomska i socijalna prava građana EU vezana za poštovanje osnovnih sloboda, jednakosti i solidarnosti. Između ostalog, od države kandidata se traži usvajanje efikasnih mehanizama u borbi protiv svih oblika diskriminacije, zaštita nacionalnih manjina i drugo.


Dokumenta vezana za Poglavlje 23:

Hrvatska - ključna dokumenata iz pregovaračkog Poglavlja 23
- Izveštaj o analitičkom pregledu pravne tekovine  za Poglavlje 23
- Hrvatska pregovaračka pozicija za Poglavlje 23
- Izveštaj o ispunjenju obaveza
- Zajednička stajalište Evropske unije za zatvaranje Poglavlja 23

Crna Gora - ključna dokumenata iz pregovaračkog Poglavlja 23
- Informacije o radu radne grupe za Poglavlje 23 u procesu Analitickog pregleda uskladjenosti, Crna Gora
- Izveštaj o analitičkom pregledu pravne tekovine za poglavlje 23
- Akcioni plan za poglavlje 23

Crna Gora i pregovori u poglavlju 23 – Pravosuđe i osnovna prava, Institut alternativa

SKORAŠNJI ČLANCI

TEME

CEI @ Facebook

CEI @ Twitter