Učešće javnosti u procesu donošenja odluka - međunarodna načela dobre prakse

Tekst Međunarodne asocijacije za procenu uticaja (International Association for Impact Assessment), objavljen 2006. godine, ukazuje na osnovna načela za uključivanje javnosti u proces donošenja odluka. Pored osnovnih načela u ovom tekstu su opisana  i radna načela i operativni principi za uspešno sprovođenje konsultacija sa građanima u procesu donošenja odluka.   

Tekst – „Učešće javnosti – međunarodna načela dobre prakse“ ima za cilj da učesnicima u postupku procene uticaja predstavi delotvorne prakse učešća javnosti.

Ovim dokumentom se:

• definišu pretpostavke za efikasno i adekvatno učešće javnosti u postupku procene uticaja;

• prepoznaju potrebni uslovi za podizanje kredibiliteta postupka javnog učešća, kao i uslovi za povećanjem interesovanja i posvećenosti zainteresovanih strana.

Ceo tekst možete pogledati ovde.

SKORAŠNJI ČLANCI

TEME

CEI @ Facebook

CEI @ Twitter