Pregled pregovaračkih poglavlja

Pregled pregovaračkih poglavlja

Pregovori o članstvu u Evropskoj uniji između države kandidata i država članica EU vode se o uslovima i načinu prihvatanja i sprovođenja pravne tekovine EU (acquis communautaire-a). U svrhu pregovora o članstvu, acquis se deli u poglavlja pregovora. Države knadidati petog kruga proširenja (2005/2007.) vodile su pregovore o 31 poglavlju, a sadašnje države kandidati s kojima su pregovori o članstvu otvoreni 2005. godine (Turska i Hrvatska) i nakon toga (Island i Crna Gora) pregovaraju o 35 poglavlja acquis-a

Poglavlja acquis communautaire-a su:

1. Slobodno kretanje robe,
2. Slobodno kretanje radnika,
3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga,
4. Slobodno kretanje kapitala,
5. Javne nabavke,
6. Pravo privrednih društava (kompanijsko pravo),
7. Pravo intelektualne svojine,
8. Politika konkurencije,
9. Finansijske usluge,
10. Informaciono društvo i mediji,
11. Poljoprivreda i ruralni razvoj,
12. Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika,
13. Ribarstvo,
14. Transportna politika,
15. Energetika,
16. Oporezivanje,
17. Ekonomska i monetarna politika,
18. Statistika,
19. Socijalna politika i zapošljavanje,
20. Preduzetništvo i industrijska politika,
21. Trans-evropske mreže,
22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata,
23. Pravosuđe i osnovna prava,
24. Pravda, sloboda i bezbednost,
25. Nauka i istraživanje,
26. Obrazovanje i kultura,
27. Životna sredina,
28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja,
29. Carinska unija,
30. Spoljni odnosi,
31. Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika,
32. Finansijska kontrola,
33. Finansijske i budžetske odredbe,
34. Institucije,
35. Ostalo.

SKORAŠNJI ČLANCI

TEME

CEI @ Facebook

CEI @ Twitter