CEI

Centar za evropske integracije (CEI) unapređuje javne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz jačanje dijaloga, izgradnju partnerstava i obrazovanje nosilaca društvenih promena radi usvajanja evropskih standarda i vrednosti.

Ciljevi:

 • Jačanje kapaciteta javne uprave za sveobuhvatne reforme, efikasno obavljanje poslova i razumevanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji;
 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno i odgovorno delovanje u lokalnim zajednicama;
 • Promovisanje i podsticanje međusektorskih partnerstava u kreiranju i primeni javnih politika;
 • Informisanje i podizanje svesti o neophodnosti odgovornog pristupa procesu evropskih integracija.

Ciljne grupe:

 • Predstavnice i predstavnici javne uprave sa lokalnog, regionalnog i centralnog nivoa;
 • Organizacije civilnog društva; Političke partije;
 • Akademska zajednica;
 • Poslovni sektor;
 • Mediji;
 • Građanke i građani.

Aktivnosti Centra:

 • Kreiranje i implementacija obrazovnih programa u oblasti evropskih integracija;
 • Izrada i promovisanje praktično političkih preporuka za usvajanje evropskih standarda i vrednosti u Srbiji;
 • Organizovanje diskusija, konferencija i kampanja kojima se podstiče javna rasprava u procesu evropske integracije.
SKORAŠNJI ČLANCI

TEME

CEI @ Facebook

CEI @ Twitter