20. Sep 2012.
Konkurencija i potrošači – izazovi za Republiku Srbiju u procesu pristupanja EU

Piše: Ljiljana STANKOVIĆ

Politika zaštite konkurencije i zaštite potrošača su komplementarne politike koje se međusobno dopunjuju i uzajamno jačaju, iako imaju različite perspektive i koriste različita sredstva za ostvarivanje zajedničkih ciljeva. To su dva različita pristupa za postizanje istog cilja: konkurentno tržište na kome je osiguran suverenitet potrošača i njegovo blagostanje maksimizirano.

06. Sep 2012.
Politika prema selu – Kako dalje?

Piše: Branislav MILIĆ

Politika razvoja ruralnih područja u Srbiji suočava se sa mnogim kontradiktornostima kako u svom sadržaju tako i u ciljevima kojima teži. Tema ruralnog razvoja, sem deklarativno ili iz perspektive očekivanih sredstava iz pretpristupnih fondova EU, još uvek se posmatra kao ne mnogo značajna dimenzija ukupnog razvoja zemlje.

Tagovi:
06. Sep 2012.

Piše: Aleksandar BOGUNOVIĆ

Ako pođemo od zadate teme, stiče se utisak da se pre svega razmišlja o pitanju- Da li u Srbiji postoji prostor za partnerstvo između centralne vlasti, lokalne samouprave i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja politike ruralnog razvoja? Da bi se ozbiljnije pozabavili ovom temom, možda bi naj bolje bilo malo pojasniti pojam ruralnog razvoja, jer će se na taj način naj lakše doći ne samo do odgovora već i do uloga svih pomenutih aktera.

Tagovi:
22. Aug 2012.
Zahtevi Evropskog zakonodavstva u borbi protiv klimatskih promena

Piše: Danijela BOŽANIĆ

Naučna istraživanja, pod okriljem Međunarodnog panela o promeni klime, potvrdila su sa verovatnoćom od 90%, da je postojeće zagrevanje klimatskog sistema posledica ljudskih aktivnosti ili tzv. antropogenih uticaja.

Tagovi:
SKORAŠNJI ČLANCI

TEME

CEI @ Facebook

CEI @ Twitter