06. Sep 2012.

Piše: Aleksandar BOGUNOVIĆ

Ako pođemo od zadate teme, stiče se utisak da se pre svega razmišlja o pitanju- Da li u Srbiji postoji prostor za partnerstvo između centralne vlasti, lokalne samouprave i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja politike ruralnog razvoja? Da bi se ozbiljnije pozabavili ovom temom, možda bi naj bolje bilo malo pojasniti pojam ruralnog razvoja, jer će se na taj način naj lakše doći ne samo do odgovora već i do uloga svih pomenutih aktera.

Tagovi:
SKORAŠNJI ČLANCI

TEME

CEI @ Facebook

CEI @ Twitter