Konkurencija i potrošači – izazovi za Republiku Srbiju u procesu pristupanja EU

20. Sep 2012.
Konkurencija i potrošači – izazovi za Republiku Srbiju u procesu pristupanja EU

Piše: Ljiljana STANKOVIĆ

Politika zaštite konkurencije i zaštite potrošača su komplementarne politike koje se međusobno dopunjuju i uzajamno jačaju, iako imaju različite perspektive i koriste različita sredstva za ostvarivanje zajedničkih ciljeva. To su dva različita pristupa za postizanje istog cilja: konkurentno tržište na kome je osiguran suverenitet potrošača i njegovo blagostanje maksimizirano.

Njihov kompleksan i dinamičan međuodnos zahteva stalno praćenje stanja i analize sinergije i tenzija koje postoje između njih. Iako često čujemo: „Najbolja zaštita potrošača razvijena je razvijena konkurencija“, ipak visok nivo konkurencije nije dovoljan. Da bi se izmenila neka nefer, ali i neka uobičajena ponašanja trgovaca prema potrošačima neophodno je pravilima zaštite konkurencije pridodati i pravila iz oblasti zaštite potrošača. Ona potrošačima, slabijim učesnicima na tržištu, omogućavaju uravnoteženiji odnos snaga i uspostavljanje standarda za potrošače ispod kojih ne bi trebalo da se ide.

U uslovima razvijene konkurencije trgovci su svesni da kupci imaju mogućnost različitog izbora i nastoje da svojim ponudama “adekvatne vrednosti proizvoda i usluga za novac” spreče njihov prelazak kod konkurenata. Oni potrošačima nude širi izbor po konkurentnijim cenama i poseduju svest da se problemima potrošača i pronalaženju načina za njihovo rešavanje mora obratiti dovoljna pažnja pošto imperativ postaje zadovoljan potrošač i njegove ponovljene kupovine, jer privlačenje novih potrošača, sa razvojem konkurencije, postaje sve skuplje.

U uslovima razvijenog sistema zaštite potrošača, potrošači su sve više informisani, svesni su svojih prava i mogućnosti njihovog ostvarivanja i na taj način prave racionalniji izbor i stvaraju dodatni pritisak na trgovce da još snažnije konkurišu na tržištu i to upravo onim što predstavlja vrednost za potrošače.

Imajući u vidu interrelaciju politike zaštite konkurencije i politike zaštite potrošača, odnosno da je nivo blagostanja potrošača u skladu sa stepenom razvijenosti konkurencije na tržištu, kao i da je interes potrošača uvek jedan od najbitnijih ciljeva svih nastojanja u smislu zaštite konkurencije, od izuzetne je važnosti jačanje svesti i razumevanja da:

-        sve ono što narušava konkurenciju, narušava i poziciju potrošača, ali i

-        sve ono što jača blagostanje potrošača, jača i konkurenciju.

Pravila iz oblasti zaštite potrošača namenjena su prvenstveno sprečavanju nanošenja štete potrošačima, bilo pojedinačno, bilo kolektivno, kao i definisanju načina ostvarivanja potrošačkih prava ukoliko dođe do njihovog narušavanja. Ona sprečavaju nefer ponašanja trgovaca na malo koji narušavaju samu konkurenciju direktno nanoseći i štetu potrošačima kroz nepošteno poslovanje trgovaca na malo i upotrebu nefer ugovornih odredaba.

Sveobuhvatan Zakon o zaštiti potrošača je preduslov za jačanje zaštite prava i interesa potrošača, ali je neophodna njegova efikasna primena - pojedini trgovci svojim poslovanjem mogu narušiti rad i ugled odgovornih poslovnih subjekata, stvoriti osnovu za pojavu nepoštenog poslovanja, i na taj način onemogućiti da potrošači prave pouzdan i razuman izbor – a upravo ovo je jedan od načina da se pokrenu konkurencija, inovacije i ekonomski rast.

Međutim, dvostruki aršini i nesankcionisanje nedozvoljenog ponašanja i nepoštovanje propisanih pravila tržišne utakmice, od strane države ili nezavisnih tela iz ove oblasti, dovode do stvaranja neravnopravnih odnosa između učesnika na tržištu i mogućnosti jednih da na nedozvoljen i nepošten način realizuje niže troškove i bolju tržišnu poziciju na štetu onih drugih učesnika u kanalima marketinga.

Cilj nam stvaranje podsticajnijeg i predvidljivijeg poslovnog ambijenta na unutrašnjem tržištu, razvoj konkurencije među trgovcima i, uporedo sa tim, podsticanju sve višeg nivoa zaštite potrošača. Cilj nam je da probudimo svest potrošača o značaju postojanja njihove aktivne uloge i reakcije u situacijama kada uoče kršenje pravila igre od strane konkurenata i odvijanje nepoštene tržištne utakmice.

SKORAŠNJI ČLANCI

TEME

CEI @ Facebook

CEI @ Twitter