20. Sep 2012.
Konkurencija i potrošači – izazovi za Republiku Srbiju u procesu pristupanja EU

Piše: Ljiljana STANKOVIĆ

Politika zaštite konkurencije i zaštite potrošača su komplementarne politike koje se međusobno dopunjuju i uzajamno jačaju, iako imaju različite perspektive i koriste različita sredstva za ostvarivanje zajedničkih ciljeva. To su dva različita pristupa za postizanje istog cilja: konkurentno tržište na kome je osiguran suverenitet potrošača i njegovo blagostanje maksimizirano.

SKORAŠNJI ČLANCI

TEME

CEI @ Facebook

CEI @ Twitter