Rezultati merenja efekata karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost predstavljeni na konferenciji "Karijera po meri mladih"

U ponedeljak, 24. marta 2014. Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole organizovao je konferenciju „Karijera po meri mladih“. Na konferenciji su predstavljeni rezultati merenja efekata karijernog vođenja i savetovanja u kom je učestvovalo preko 200 mladih, a koje je sprovedeno u saradnji sa Kancelarijama za mlade iz Loznice, Kragujevca, Niša, Novog Pazara i Novog Sada. Projekat „Karijera po meri mladih – podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za pružanje usluga i merenje efekata karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost“ realizovan je uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Jelena Manić Radoičić, koordinatorka Centra za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole izjavila je da je projektom „Karijera po meri mladih“ dosegnuto preko 200 mladih nezaposlenih osoba koje su imale priliku da unaprede svoju zapošljivost kroz učešće u obukama i karijernim savetovanjima. Značajno postignuće projekta jesu i pozitivni rezultati  merenja efekata usluga karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost mladih. Mladi kojima su tokom projekta pružene usluge karijernog vođenja i savetovanja u kancelarijama za mlade, imali su neki vid radnog angažmana u većoj meri u odnosu na mlade kojima nisu bile pružene slične usluge, odnosno u većem broju su zaposleni oni koji su imali neki vid obuke i savetovanja.

Snežana Klašnja, Pomoćnik ministra za omladinu iz Ministarstva omladine i sporta istakla je da je oko 50% mladih uzrasta 15 – 24 godine nezaposleno, a da je čak 25% mladih ovog uzrasta van sistema obrazovanja, obuke i zapošljavanja, što je znatno viši prosek nego u zemljama EU, te da je važno ojačati različite mehanizme za karijerno vođenje i savetovanje u Srbiji.

Branko Ratković, Koordinator Kancelarije za mlade Kragujevac izjavio je da je projekat „Karijera po meri mladih“ u Kragujevcu bio vrlo uspešan. Nekoliko mladih osoba našlo je tokom projekta zaposlenje ili praksu, a rezultati ovog projekta ostaju održivi jer je Kancelarija za mlade Kragujevac dobila dva obučena edukatora za karijerno informisanje i unapređenu saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje na pružanju usluga karijernog savetovanja mladih.

Rezultati merenja efekata karijernog vođenja i savetovanja dostupni su u vidu elektronske brošure, koja se nalazi ovde.

25. Mar 2014.