Održana obuka za praktikante u okviru projekta “PRAKSAM II – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse”

Održana obuka za praktikante u okviru projekta “PRAKSAM II – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse”

 

U okviru projekta “PRAKSAM II – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse” 16. decembra u prostorijama Beogradske otvorene škole održan je jednodnevni trening za praktikante kompanija uključenih u projekat. Cilj treninga bio osnaživanje praktikanata za izazove koji ih čekaju tokom prakse i karijere, kao i dobijanje seta uputstava, saveta i pravila koja se tiču upravljanja karijerom, komunikacije, timskog rada i radne etike.

Na treningu učesnici su imali prilike da se upoznaju sa pojmom upravljanja karijerom, elementima timskog rada i upravljanja vremenom, kroz radionice praktikanti su se upoznali sa načelima davanja povratne informacije i poslovne komunikacije. U poslednjoj sesiji učesnici su imali priliku da se upoznaju sa konceptom radne etike.

Trening su vodili članovi tima Programa za unapređenje zapošljivosti Beogradske otvorene škole: Jelena Manić Radoičić, Bojan Velev, Bojana Jevtović i Aleksandra Đurović.

Projekat “PRAKSAM II – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse” sprovodi Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham) , uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta.

19. Dec 2016.