Bolja javna uprava kroz program radnih praksi

Bolja javna uprava kroz program radnih praksi

Nakon uspešno okončanog prvog programa radnih praksi u organima javne uprave, Beogradska otvorena škola nastavlja sa realizacijom projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“. Ovaj projekat se bavi kreiranjem i sprovođenjem posebnog programa radnih praksi namenjenog državnim institucijama u Srbiji.

Projekat „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“ realizovan je u periodu od decembra 2012. do decembra 2013. godine, a zbog velikog uspeha projekat će se nastaviti i  tokom 2014. godine. Od 15 angažovanih praktikanata, njih 4-oro je pronašlo zaposlenje u privatnom ili javnom sektoru tokom trajanja projekta, a 10-oro je produžilo svoju praksu u odabranim institucijama, što govori o značaju radnih praksi za unapređenje zapošljivosti mladih.

Prednosti učestvovanja u ovom programu su višestruke. Institucije  koje uzmu učešća u programu će, bez dodatnog opterećenja za budžet Republike Srbije, dobiti pojačanje u vidu mladih kompetentnih profesionalacaS druge strane, program će praktikantima, pored naknade za rad, ponuditi i značajnu mogućnost da steknu radno iskustvo u državnoj upravi, unaprede svoje veštine u raznim oblastima, i dobiju usluge karijernog savetovanja.

Beogradska otvorena škola (BOŠ) realizuje ovaj projekat uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP). 

Vesti