Podrška Ministarstvu finansija kroz program radnih praksi

Podrška Ministarstvu finansija kroz program radnih praksi

“Podrška Ministarstvu finansija kroz program radnih praksi“ je projekat koji nakon projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“ nastavlja da se bavi poboljšanjem i jačanjem kapaciteta državnih organa kroz poseban program radnih praksi.

U okviru projekta će kroz saradnju sa Ministarstvom finansija biti definisane 4 pozicije za praksu i profili poželjnih praktikanata, a zatim će biti odabrana 4 talentovana mlada profesionalca koja svojim znanjem i veštinama mogu da unaprede rad Sektora za finansijski sistem.

Odabrani kandidati će obavljati plaćenu praksu u trajanju od 5 meseci u Sektoru za finansijski sistem u Ministarstvu finansija.

Prednosti učestvovanja u ovom programu su višestruke. Sektor za finansijski sistem će, bez dodatnog opterećenja za budžet Republike Srbije, dobiti pojačanje u vidu mladih talentovanih profesionalaca. Sa druge strane, program će praktikantima, pored naknade za rad,  ponuditi i značajno iskustvo u državnoj upravi, mogućnost da unaprede svoje veštine u raznim oblastima i usluge karijernog savetovanja.

Projekat će biti realizovan u periodu od maja 2014. do januara 2015. godine uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i Ministarstva omladine i sporta.

Vesti