Zagovaranje za kontinuitet u sprovođenju politike karijernog vođenja u Srbiji – KViS na BIS

Zagovaranje za kontinuitet u sprovođenju politike karijernog vođenja u Srbiji – KViS na BIS

Zagovaranje za kontinuitet u sprovođenju politike karijernog vođenja u Srbiji – KViS na BIS

Projekat KViS na BIS ima za cilj podršku unapređenju zapošljivosti mladih i celoživotnog učenja kroz unapređenje održivosti i kvaliteta sistema karijernog vođenja i savetovanja.

Tokom trajanja projekta BOŠ će zagovarati kontinuiranu koordinaciju i sprovođenje politika celoživotnog karijernog vođenja na nacionalnom nivou kroz promovisanje značaja karijernog vođenja i pružanje ekspertske podrške donosiocima odluka u procesu izrade strateških dokumenata.

BOŠ tim će se u okviru projekta baviti pružanjem podrške u procesu izrade novog Akcionog plana za sprovođenje SKViS, kao i promocijom rezultata Strategije karijernog vođenja i savetovanje (SKViS), donete 2010. godine.

Projekat će biti realizovan od 1. maja do 30. novembra 2015. godine uz podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji.   

Vesti