Follow-up onlajn obrazovni program “Konačno rešenje” jevrejskog pitanja

Centar za istraživanja religije Beogradske otvorene škole

 organizuje follow-up onlajn obrazovni program 


 “Konačno rešenje” jevrejskog pitanja

(“TheFinal Solution Of The Jewish Problem”)  

 (mart - jun  2015. godine)

 

Onlajn obrazovni program “Konačno rešenje” jevrejskog pitanja (“The ‛Final Solution‛ Of The Jewish Problem”) pokrenut je od strane Centra za istraživanja religije (CIRel) Beogradske otvorene škole (BOŠ) u saradnji sa Međunarodnom školom za obrazovanje o Holokaustu Jad Vašem (International School for Holocaust  Studies  Yad  Vashem). Ovaj program prati hronologiju Konačnog rešenja”, manifestacije istog na zapadu i istoku Evrope kao i njegove izvršioce i žrtve. Studenti stiču znanje o koracima u uspostavljanju  ideje Konačnog rešenja” i njegovom sprovođenju u raznim državama. Takođe daje studentima priliku da se upoznaju sa ličnim svedočenjima, kao i delovima nacističke literature o ovoj temi, kako bi stekli relevantna znanja o ovom istorijskom periodu i pokušali da razumeju tragediju Holokausta.  Onlajn obrazovni program održava se na engleskom jeziku.

 

TRAJANJE I MESTO ODRŽAVANJA

Onlajn program “Konačno rešenje” jevrejskog pitanja (“The ‛Final Solution‛ Of The Jewish Problem”) traje trinaest nedelja, počevši od ponedeljka 9. marta 2015. godine. Svakog ponedeljka (osim 6. aprila 2015. godine, zbog trajanja jevrejskog praznika Pesaha) lekcije se šalju studentima na mejl adresu. Uvodno predavanje održano je u prostorijama Beogradske otvorene škole u Masarikovoj 5/16, Beograd, gde se polaznicima obratila dr Hava Baruh (Chava Baruch), direktorka odseka za zemlje Balkana i Centralne Evrope Jad Vašema, koja je sa studentima diskutovati o ciljevima i očekivanjima od ovog programa, dok će poslednje predavanje biti održano preko Skajpa (Skype).

 

TEME PROGRAMA I PREDAVAČI

U okviru obrazovnog programa biće obrađene sledeće teme:

-Život Jevreja u Jugoslaviji i Evropi pred Drugi svetski rat;

-Istorijski okviri Holokausta;

-Mesto i značaj Jevreja u novijoj istoriji Srbije;

-Zločini genocida sa posebnim osvrtom na Holokaust;

-Kako predavati o Holokaustu itd.

 

Kako bismo obezbedili relevantnost i aktuelnost znanja koje će polaznici i polaznice tokom škole steći, oformljen je tim eminentnih predavača iz Srbije i Međunarodne škole za obrazovanje o Holokaustu Jad Vašem.

Svi polaznici steći će sertifikat Međunarodne škole za obrazovanje o Holokaustu Jad Vašem (International School for Holocaust  Studies  Yad  Vashem) i biti u kontaktu sa stručnjacima, a najbolje ocenjenim polaznicima onlajn programa će se otvoriti mogućnost za pohađanje tronedeljnog međunarodnog seminara za edukatore u Međunarodnoj školi za obrazovanje o Holokaustu Jad Vašem (International School for Holocaust  Studies  Yad  Vashem).