Akademsko pisanje u akademskoj 2014/2015. godini

O Akademskom pisanju

Akademsko pisanje ima za cilj da podstakne akademsku interakciju studenata kroz unapređivanje njihovih metodoloških i istraživačkih kapaciteta. Usmereno je ka savladavanju osnova naučnog metoda i izoštravanju njegove upotrebe tokom pisanja završnih radova.

Akademsko pisanje obuhvata:

  • osnove naučnog metoda i kritičko ovladavanje literaturom;
  • odabir istraživačke teme, tehnike prikupljanja i analize materijala;
  • završni rad (mentorski rad/predlog praktične politike).

Studenti će, osim završnog rada, dobiti prlliku da se oprobaju i u drugim naučnim žanrovima. U obavezi su da tokom akademskog pisanja napišu jedan esej, inspirisan temama dotaknutim tokom jesenjeg semestra na modulima Studija budućnosti. Cilj pisanja eseja je da studenti dobiju prostor da kritički promisle fenomen koji im izazove interesovanje, ali i da pokažu upućenost u literaturu, sposobnost raščlanjivanja istraživačih pitanja i iskazivanja sopstvenog stava zasnovanog na naučnoj analizi.

Studenti su takođe u obavezi da napišu i prikaz jednog ili više naučnih radova u oblasti iz koje će raditi završni rad. Cilj pisanja prikaza je demonstriranje upućenosti u naučne debate iz područja njihovog interesovanja i sposobnosti da se prema njima kritički postave, a zatim i doprinesu izradom završnog rada.

Kroz znanja i veštine akademskog pisanja studente će voditi profesionalni i stručni tim Odeljenja za napredne dodiplomske studije.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs