Prava i obaveze studenata

Obavezne aktivnosti studenata podrazumevaju redovno pohađanje modula i specijalnih i alumni predavanja, pisanje završnog rada i obavljanje programa prakse.

Međusobna prava i obaveze studenti i Beogradska otvorena škola regulišu sklapanjem Ugovora o pravima i obavezama studentkinja i studenata Odeljenja za napredne dodiplomske studije i Beogradske otvorene škole u toku akademske godine.

 

Beogradska otvorena škola se obavezuje da za studente izvede planirani program u periodu oktobar– jun, dok se studenti obavezuju da:

  • redovno pohađaju nastavu na programu "Studije budućnosti"

  • redovno pohađaju specijalna predavanja i druge aktivnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije Beogradske otvorene škole;

  • blagovremeno i u zadatom roku izvrše sve dodeljene zadatke i preuzete obaveze;

  • obave program prakse u instituciji/organizaciji;

  • napišu završni rad koji će biti objavljen u elektronskom Zborniku Beogradske otvorene škole (Zbornik završnih radova studenata)

  • delimično participiraju u ukupnom iznosu od 28.000 dinara (sa uračunatim PDV-om), za celu akademsku godinu. Ukupan iznos može biti plaćen u 7 jednakih mesečnih rata, svaka u iznosu od po 4.000 dinara (sa uračunatim PDV-om).

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs