Publikacije

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br.XVIII

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole
Radovi studenata generacija 2013/2014.

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br.XVII

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole
Radovi studenata generacija 2012/2013.

 

Zbornik eseja XX generacije, 2013.

Kratki ogledi o izazovima budućnosti

Zbornik eseja XX generacije, 2013. 

 

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br.XVI

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2011/2012.

 

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. XIV/XV

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacija 2009/2010, 2010/2011.

 

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. XIII

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2008/2009.

 

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. XII

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2007/2008.

 

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. XI

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2005/2006.

 

Evropska unija i Balkan 2004/2005

CD Evropska unija i Balkan - Beogradska otvorena škola, akademska 2004/2005.ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. X

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2004/2005.

 

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. IX

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2003/2004.

 

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. VIII

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2002/2003.

 

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. VII

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2001/2002.

 

Priručnik "Academic Writing - A Concise Guide for Students in Central and Eastern Europe", 2003. godina

Priručnik "Academic Writing - A Concise Guide for Students in Central and Eastern Europe", 2003.Rečnik ekonomskih pojmova "Ekonomija od A do Z", 2002. godina

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. VI

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2000/2001.

 

Knjiga "Samopoštovanje i autoritarizam", Lazara Marićevića

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. V

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 1999/2000.

 

Studentski časopis "Argonaut", 2000.

Studentski časopis "Argonaut", 2000.ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. IV

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 1998/1999.

 

Projekat „Atlas – posledice rata u Jugoslaviji", u saradnji sa AAOM-om, Beograd, 1999.

Projekat „Atlas – posledice rata u Jugoslaviji", u saradnji sa AAOM-om, Beograd, 1999.

 

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. III

Zbornik tutorskih radova Beogradske ootvorene škole

Radovi studenata generacija 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998.

 

Zbornik izabranih predavanja – generacija 1994/95, 1995.

Zbornik izabranih predavanja

Generacija studenata 1994/1995.

 

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE br. I/II

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacija 1994/1995.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs