Pitanja studenata

FAQs – Pitanja studenata

 1. Kada postajem student BOŠ-a?

 2. Kada potpisujem ugovor sa BOŠ-om i kako izgleda procedura potpisivanja?

 3. Zašto BOŠ traži moju fotografiju?

 4. Kakve su moje finansijske obaveze prema BOŠ-u?

 5. Kako se vrše uplate finansijskih obaveza prema BOŠ-u?

 6. Šta se dešava ukoliko ne ispunim sve obaveze predviđene ugovorom?

 7. Kada počinje akademska godina i koliko traje?

 8. Koliko puta nedeljno se održavaju predavanja?

 9. Koliko sam obavezan/na da dolazim na BOŠ?

 10. Gde mogu da pogledam raspored predavanja?

 11. Da li treba da se spremam za predavanja?

 12. Gde mogu da pronađem materijal za predavanja?

 13. Ukoliko sam sprečen da dođem na predavanje kakva je procedura?

 14. Šta je to Zimska škola timskog rada?

 15. Na koji način mogu da koristim biblioteku BOŠ-a?

 16. Šta je završni rad i koji su rokovi za njegovu izradu?

 17. Šta je program prakse na BOŠ-u i do kada moram da ga završim?

 18. Da li je potrebno BOŠ-u da dostavim potvrdu da sam završio program prakse?

 19. Šta je dnevna evaluacija i šta se od studenta očekuje?

 20. Šta je semestralna evaluacija i šta se od studenta očekuje?

 21. Ko dobija dipolomu BOŠ-a?

 22. Šta diploma BOŠ-a sadrži?

 23. Kada se organizuje dodela diploma studentima koji uspešno završe program?

 24. Da li mogu da dobijem preporuku od BOŠ-a?

 25. Kome mogu da se obratim ukoliko imam dodatnih pitanja?1. Kada postajem student BOŠ-a?

Student BOŠ-a postajete kada potpišete Ugovor o pravima i obavezama sa Beogradskom otvorenom školom (u daljem tekstu: Ugovor).


2. Kada potpisujem Ugovor sa BOŠ-om i kako izgleda procedura potpisivanja?

Nakon završenog selekcionog procesa, BOŠ objavljuje listu primljenih kandidata i obaveštava svakog posebno na imejl adresu ostavljenu u prijavnom formularu.

Imejl obaveštenja osim informacije o tome da je kandidat primljen i vremena kada može da dođe do BOŠ-a da potpiše Ugovor, sadrži sam model Ugovora kao i raspored aktivnosti u akademskoj godini.

Model Ugovora omogućava kandidatima da se upute u prava i obaveze koji se od njih očekuju tokom boravka u BOŠ-u. Blagovremenim upućivanjem želimo da budući studenti budu svesni obaveza koje preuzimaju i ukoliko nisu spremni da ih odgovorno ispunjavaju odustanu od pohađanja programa.

Raspored aktivnosti u akademskoj godini je prateći dokument koji na jedan konkretan način prikazuje koliko će budući studenti biti u obavezi da se posvete BOŠ-u i koje će sve aktivnosti morati da pohađaju.

Kandidati su obavezni da potvrde kako prijem imejla obaveštenja, tako i da BOŠ obaveste da li su saglasni sa Ugovorom i rasporedom aktivnosti.

Svi koji su saglasni da pohađaju program BOŠ-a, dobijaju raspored sa terminom kada treba da dođu da potpišu Ugovor. Ovom prilikom osim potpisivanja Ugovora, budući studenti se i fotografišu za stranicu BOŠ-a na kojoj će se voditi kao „XY generacija sudenata BOŠ-a“.

Ugovor se potpisuje u BOŠ-u, Masarikova 5/XVI sprat.


3. Zašto BOŠ traži moju fotografiju?

BOŠ traži saglasnost studenata da njihove fotografije osim za arhivu programa, koristi i da bi promovisao sam program, generaciju i BOŠ, kako na internet stranici tako i na društvenim mrežama.

Svaki student ima pravo da odbije da BOŠ koristi njegovu fotografiju za potrebe promocije programa, konkretne generacije studenata i BOŠ-a.


4. Kakve su moje finansijske obaveze prema BOŠ-u?

Studenti BOŠ-a delimično participiraju u ukupnom iznosu od 28.000 dinara (sa uračunatim PDV-om), za celu akademsku godinu. Ukupan iznos može biti plaćen u 7 jednakih mesečnih rata, svaka u iznosu od po 4.000 dinara (sa uračunatim PDV-om).


5. Kako se vrše uplate finansijskih obaveza prema BOŠ-u?

Studenti na početku semestra dobijaju uplatnice za taj semestar preko kojih mogu da izvrše uplate delimične participacije. Uplate delimične participacije treba da izvrše najkasnije do 5. u sledećem mesecu. Na primer: delimičnu pariticipaciju za oktobar, studenti treba da regulišu do 5. novembra.

Za svaku izvršenu uplatu delimične participacije studenti dobijaju račun od BOŠ-a.


6. Šta se dešava ukoliko ne ispunim sve obaveze predviđene ugovorom?

Kako bi dobili diplomu o uspešno završenom programu BOŠ-a studenti moraju da ispune sve obaveze predviđene Ugovorom. Ukoliko ih ne ispune sve u celosti, studenti neće biti u mogućnosti da im se dodeli diploma BOŠ-a.


7. Kada počinje akademska godina i koliko traje?

Akademska godina počinje u oktobru. U zavisnosti od aktivnosti završava se prema sledećem rasporedu:

 • nastava – do maja naredne godine

 • program prakse – do kraja oktobra naredne godine

 • završni rad – do juna naredne godine

BOŠ poziva studente da se priključe drugim aktivnostima Škole (organizacija konferencija, sajmova, učestvovanje u kampanjama za upis nove generacije i istraživački rad) i od studenata zavisi koliko žele da se angažuju i u kom periodu.


8. Koliko puta nedeljno se održavaju predavanja?

Predavanja se održavaju najmanje dva puta nedeljno – ponedeljkom i sredom od 17:00.

Specijalna predvanja koja BOŠ organizuje zakazana su uvek četvrtkom od 17:00 i obavezna su za sve studente BOŠ-a.

Takođe, ukoliko je potrebno neko predvanje nadoknaditi ono će biti zakazano u terminu – četvrtak od 17:00.


9. Koliko sam obavezan/na da dolazim na BOŠ?

Potpisivanjem Ugovora sa BOŠ-om studenti su u obavezi da dolaze na sve BOŠ-ove aktivnosti (predavanja, program prakse, dodatne aktivnosti).

Da bi dobili diplomu BOŠ-a studenti treba da su prisutni na najmanje 60 procenata obaveznih predavanja i specijalnih predvanja zajedno.


10. Gde mogu da pogledam raspored predavanja?

Raspored predavanja dostupan je na stranici old.bos.rs/daus/raspored-predavanja.


11. Da li treba da se spremam za predavanja?

BOŠ preko studentske e-obrazovne platforme studentima dostavlja materijale kako bi se pripremili za nastavu. S obzirom da se na BOŠ-u neguje otvorena komunikacija i dijalog, a u cilju kvalitetne rasprave, studenti bi trebalo da budu upoznati kako sa temom i sadržajem konkretne sesije (interaktivno predavanje, radionica, trening...), tako i sa biografijom predavača.  


12. Gde mogu da pronađem materijal za predavanja?

Svi materijali za predavanja mogu da se pronađu na BOŠ-ovoj e-obrazovnoj platofrmi. Svi studenti dobijaju svoj nalog kako bi koristili materijale.

Na koji način komuniciramo sa BOŠ-om?

Sa BOŠ-om može da se komunicira na tri osnovna načina:

 • lično, dolaskom u BOŠ (Palata Beograd (Beograđanka), Masarikova 5 , XVI sprat, kancelarija Odeljenja za napredne dodiplomske studije, 1603);

 • putem telefona na brojeve: 011 3065 800 i 011 3061 577;

 • putem imejla daus@bos.rs.

Takođe, svaka generacija studenata ima svoju FB grupu preko koje se razmenjuju neformalne  informacije i druga obaveštenja.

Svi studenti koji uspešno završe program BOŠ-a postaju deo allumni mreže i redovno će biti obaveštavani o aktivnostima BOŠ-a. Stizaće im i druge korisne informacije o seminarima, otvorenim pozicijama za prakse, posao i sl.  


13. Ukoliko sam sprečen da dođem na predavanje kakva je procedura?

Ukoliko student želi da najavi svoj izostanak u obavezi je da isključivo pisanim putem, na imejla adresu daus@bos.rs pošalje imejl u kojem obaveštava BOŠ o svom izostanku, kao i o razlozima izostanka.


14. Šta je to Zimska škola timskog rada?

Zimska škola Beogradske otvorene škole posvećena je timskom radu i organizuje se poslednje nedelje februara na Tari. Tim BOŠ-a organizuje radionice, treninge i simulacije o timskom radu za svoje studente. Osnovne tehnike timskog rada i njegov praktični razvoj pružaju studentima neophodno znanje u orjentaciji i pronalaženju uloge u bilo kojoj grupi u kojoj se mogu naći bilo u budućoj profesiji.

Zimska škola timskog rada održava se u periodu poslednja nedelja februara, prva nedelja marta u trajanju od 4 dana – četvrtak–nedelja. Studenti pokrivaju troškove smeštaja i prevoza u iznosu do 10.000,00 dinara za pun pansion i prevoz. Omogućeno je plaćanje u više rata.


15. Na koji način mogu da koristim biblioteku BOŠ-a?

Biblioteku BOŠ-a čini specijalizovana kolekcija knjiga, časopisa i publikacija od 2900 naslova iz raznih oblasti društvenih i humanističkih nauka: psihologije, prava, ekonomije, sociologije, religije, kulture, političkih nauka, filozofije, socijalne informatike, kao i veliki broj magazina i časopisa. Pristup biblioteci imaju i sudenti BOŠ-a.

Spisak svih publikacija, kojem mogu da pristupe studenti, nalazi se na kompjuterima u kompjuterskoj učionici ili na BOŠ-ovoj e-obrazovnoj platformi.

Studenti mogu da izaberu naslove sa spiska i da ih pošalju imejlom našoj bibliotekarki Dadi na imejl dada@bos.rs. Dada proverava da li je naslov dostupan i šalje odgovor zainteresovanom.

Ista je procedura i ukoliko se ne zna tačan naslov publikacije. Imejl sa naslovljeno oblašću ili temom pošalje se bibliotekarki Dadi na imejl sa upitom da li može da preporučli neki naslov iz pomenute oblasti.


16. Šta je završni rad i koji su rokovi za njegovu izradu?

Završni rad ima za cilj da se studente uvede u određenu oblast putem intenzivnog programa istraživanja i analize određene teme, zatim usmeravanje studenta na dalji stručni rad u oblasti koju je izabrao, a pre svega formiranje i ojačavanje kritičkog mišljenja studenta.

Završni rad studenata može imati jednu od dve ponuđene forme: Akademski rad ili Predlog za praktičnu politiku. Više pogledati OVDE. (link: http://old.bos.rs/daus/zavrsni-rad ).
Završni rad ima najviše 10 do 15 stranica sa proredom 1,5.Iako postoje interni rokovi, krajnji rok za predaju radova studenata je 1. jun 2016. godine.

Svi rokovi, kao i forma završnog rada, zajedno sa uputstvima za pisanje blagovremeno su uvek predočeni studentima i od njih se očekuje da blagovremno dostave svoje radove.17. Šta je program prakse na BOŠ-u i do kada moram da ga završim?

Program prakse predstavlja obaveznu aktivnost studenata koja se odnosi na obavljanje poslova u instituciji ili organizaciji u kojoj se praksa realizuje. Program prakse na BOŠ-u ima za cilj da studente pripremi na svet rada i da im pomogne da steknu kompetencije koje poslodavac očekuje na radnom mestu.

Više o programu prakse i partnerskim organizacijama i institucijama, u kojima program prakse može da se obavi, možete pogledati OVDE (link: http://old.bos.rs/daus/program-prakse )

Studenti su u obavezi da program prakse završe najkasnije do 31. oktobra 2016. godine.


18. Da li je potrebno BOŠ-u da dostavim potvrdu da sam završio program prakse?

Studenti BOŠ-a nisu u obavezi da dostave potvrdu BOŠ-u da su završili program prakse. Studenti koji uspešno završe program BOŠ-a, tj. ispune sve potrebne uslove predviđene Ugovorom, dobijaju diplomu BOŠ-a u okviru koje se navodi da su završili i program prakse u određenoj isntituciji ili organizaciji.


19. Šta je dnevna evaluacija i šta se od studenta očekuje?

Svi studenti su u obavezi da nakon svakog predavanja ocene predavača ocenama od 1 do 5, kao i da ostave komentar o predavanju ili predavaču.
 
Demonstrator na programu prikuplja evaluacije i sumira sve. Prosečna ocena sa komentarima se dostavlja predavaču. Prosečna ocena se stavlja i u bazu koju evaluira Programski odbor prilikom odlučivanja koji predavači će ponovo biti pozvani, a koji ne.20. Šta je semestralna evaluacija i šta se od studenata očekuje?

Dva puta u akademskoj godini (na kraju prvog semestra (druga polovina decembra) i na kraju čitave školske godine (druga polovina aprila)) BOŠ razgovara lično sa studentima o njihovim impresijama o programu i drugim aktivnostima na BOŠ-u. Semestralna evaluacija traje do 60 minuta.

Studenti se dele u grupe od po 6–10 osoba i sa svakim se u okviru grupe razgovara o unapred najavljenim temama.

Od studenata se očekuje i da popune upitnik u kojima mogu anonimno da ocene program i druge aktivnosti na BOŠ-u, kao i da ostave svoje komentare.21. Ko dobija diplomu BOŠ-a?

Diplomu BOŠ-a dobijaju studenti koji su:

 • bili prisutni na najmanje 60 procenata nastave;

 • uspešno završili program prakse u izabranoj instituciji/organizaciji;

 • napisali i u predviđenom roku predali završni rad;

 • ispunili finansijske obaveze prema BOŠ-u.22. Šta diploma BOŠ-a sadrži?

Diploma BOŠ-a sadrži informacije koje se odnose na:

 • nastavne aktivnosti, module znanja i veština, koje je student pohađao

 • završni rad

 • program prakse

 • druge aktivnosti koje je organizovao BOŠ.23. Kada se organizuje dodela diploma studentima koji uspešno završe program?

BOŠ svake godine jedan dan  između 1. i 15. novembra organizuje za studente koji su uspešno završili program dodelu diploma. Istom prilikom organizuje se i svečani prijem nove generacije studenata.

Ceremonija obuhvata:

 • predstavljanje završnih radova studenata

 • svečano obraćanje donatora, partnera, predstavnika BOŠ-a i alumni mreže, kao i studenata generacije kojoj se diplome dodeljuju

 • svečana dodela diploma

 • koktel za zvanice.


Ceremonija počinje od 18:00 i može trajati sve do 21:00.

Tradicija je da se nakon ceremonije dodele diploma i koktela studenti i alumnisti nastave druženje u nekom klubu ili restoranu u Beogradu.24. Da li mogu da dobijem preporuku od BOŠ-a?

Preporuku od BOŠ-a mogu da dobiju samo studenti koji uspešno završe program (dobiju diplomu BOŠ-a).

Dok su studenti BOŠ-a, odnosno u periodu tekuće akademske godine, studenti mogu da dobiju samo potvrdu da pohađaju program BOŠ-a.25. Kome mogu da se obratim ukoliko imam dodatnih pitanja?

Svi studenti mogu da se obrate profesionalnom timu BOŠ-a i posebno Odeljenja za napredne dodiplomske studije. Kontakte možete videti OVDE (link: http://old.bos.rs/daus/kontakt ).

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs