Obrazovni program za odabrane studente

Program „Studije budućnosti“ temelji se na multidisciplinarnim modulima znanja i veština, programu prakse, pisanju završnog rada i umrežavanju.

 

Program „Studije budućnosti“ ima četiri cilja:

  • da kroz module znanja i veština osnaži kompetencije studenata i pruži im širu sliku o savremenom društvu;

  • da kroz program prakse studente pripremi na svet rada i da im pomogne da steknu kompetencije koje poslodavac očekuje na radnom mestu;

  • da kroz pisanje završnog rada studente usmeri na dalji stručni rad u oblasti koju je izabrao, a pre svega formira i ojača kritičko mišljenje studenata;

  • da poveže studente tokom trajanja programa, i kasnije kao deo alumni organizacije, u mrežu mladih obrazovanih lidera koji će zauzeti značajne pozicije u različitim sektorima društva i doprineti njegovom razvoju.

 

Program „Studije budućnosti“ pokriva različite društvene i humanističke teme, organizovane kroz module znanja i module veština:

  • Oblikovanje postdemokratskih i policentričnih društava, multikuluralizam, međunarodni odnosi, globalizacija i ekonomksi izazovi budućnosti, globalna bezbednost, najnoviji trendovi u razvoju ekonomije, finansija, privrede...

  • Procesi u socio-ekonomskoj sferi savremenog društva, nove tehnološke revolucije i njene posledice, socijalni odnosi, politika životne sredine, arhitektura, medicina, nauka, informaciono društvo i novi mediji....

  • Budućnost Evrope kroz razgovore o pitanjima: problema suvereniteta i izazova daljeg političkog ujedinjenja, princip upravljanja na više nivoa u Evropskoj uniji (EU), zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU, politike susedstva EU, održivog razvoja i upravljanja resursima na evropskom kontinentu, zaštiti ličnih podataka i pravnoj regulativi, ekonomiji i ekonomskim krizama na tlu Evrope, kao i o procesu evropskih integracija Srbije.

  • Veštine neophodne za napredak i snalaženje u savremenom društvu: upravljanje vremenom i stresom, upravljanje karijerom i radna etika, formulisanje poslovnih ideja, finansijska pismenost, organizacije događaja, javni nastup i veštine prezentovanja, tehnike i veštine predstavljanja i saradnje putem interneta, veštine online komunikacije, digitalna pismenost, veštine lobiranja i pregovaranja, veštine timskog rada...

  • Veštine pisanja i izražavanja argumentovanog mišljenja.

  • Veštine sticanja kompetencije kroz program prakse za dalji profesionalni razvoj.


Program „Studije budućnosti“ traje godinu dana. Počinje u oktobru tekuće godine i završava se dodelom Diploma studentima koji uspešno završe program u novembru naredne godine.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs